Cityringen

Cityringen transporterer årligt ca. 130 millioner passagerer mellem de 17 nye stationer og forbinder med sine 15,5 kilometer lange underjordiske tunneler København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg. Anlægsprojektet er et af de største i Københavns historie. Anlagt under jorden understøtter Cityringen hovedstadens visioner om at opretholde og videreudvikle Københavns status som miljømetropol – der skaber adgang til bæredygtig transport. EKJ har bl.a. fungeret som teknisk miljørådgiver på projektet for entreprenørkonsortiet CMT.

Med ned til to minutter mellem de førerløse tog og en høj driftssikkerhed er Metroen i København flere gange blevet kåret som en af verdens bedste.

Hver stationsplads er anlagt med særligt fokus på fremtidige klimahændelser – det gælder både ekstremregn-hændelser og havstigninger. Netop udsigten til havstigninger har haft betydning for placering og design af de havnenære stationer. Hovedbanen, Rådhuspladsen, Gammel Strand, Kgs. Nytorv samt Marmorkirken.

Vidste du, at Cityringen er det største jordrensningsprojekt i København?

“Det er interessant, at dette projekt – udover at være et vigtigt infrastrukturprojekt – faktisk placerer sig som Københavns største oprensningsprojekt. Håndteringen af jord og grundvand i forbindelse med projektet har medført en væsentlig reduktion af forureningen i København. Desuden har vi i forundersøgelserne fået identificeret forureninger, som Københavns Kommune er gået videre med at få undersøgt og få placeret ansvaret for,” fortæller Christina Lindskov, afdelingsleder i EKJ’s Miljøafdeling.

I alt er der blevet fjernet ca. 3,8 mio. tons jord, hvoraf ca. 1,2 mio. ton har været forurenet jord/tunnelmuck. Cityringens miljøarbejde er af historisk karakter

”Det unikke her i forhold til andre byggesager er, at stationerne ligger dybt nede i jorden, så der er gravet mange meter ned i kalken. Der har betydet, at vi har fået identificeret forureninger, som vi ikke vidste eksistererede,” siger hun.

Omfattende vandbehandling

Metrostationerne er anlagt i forskellige dybder i ned til ca. 40 meter i den københavnske undergrund. Den midlertidige vandhåndtering udgjordes af grundvandssænkning, vandbehandling, reinfiltration, udledning og monitering. Samt af opkobling og afledning af processpildevand fra de enkelte pladser. Som led i vandhåndteringen blev der for hver enkelt station opstillet en komplet hydraulisk model. Her blev anvendt til dimensionering af grundvandssænkningen og det tilhørende vandbehandlingsanlæg.

Foto: Camilla Hylleberg

Vores ydelser

  • Indhentning af ca. 1.200 myndighedstilladelser, gennemførsel af jord- og grundvandsundersøgelser, kontrol af grundvandsstrømninger, trafikomlægninger, registrering og overvågning af eksisterende bygninger og bygværker, sikkerhedsplaner for spor, planlægning og indretning af de 21 byggepladser samt specialistbistand vedrørende konstruktioner.
  • EKJ har desuden ydet specialistbistand til projektering af vægge, bund og dæk i metrostationerne, hvor der er store krav til vandtæthed og lang levetid på bygingsdelene.

Verdensmål