Gennemgribende modernisering af en ikonisk bygning

Danmarks Nationalbank valgte i sommeren 2021 Rørbæk og Møller Arkitekter og EKJ som det rådgiverhold, der skulle stå i spidsen for at planlægge renoveringen, restaureringen og moderniseringen af det ikoniske hovedsæde.

Den fredede bygning i Havnegade er tegnet af Arne Jakobsen og er på i alt 48.000 m². Nationalbanken er opført i årene 1965-1978. I 2009 blev den ikoniske bygning fredet af Slots- og Kulturstyrelsen, og det kræver en særlig nænsomhed i processen. Alt arbejde udføres derfor i tæt koordinering med Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til bevarelse af bygningens arkitektoniske udtryk og design ude som inde.

Vores største projekt til dato

Jon Thisted Simonsen, forretningschef hos EKJ Rådgivende Ingeniører, står sammen med Nicolai Overgaard fra Rørbæk og Møller Arkitekter i spidsen for rådgiveropgaven. Underrådgiverne er bl.a. Varmings Tegnestue, Ove Arup & Partners Danmark, GEO, DBI, LYTT Architecture og Teknologisk Institut.

“Vi er selvfølgelig helt afsindigt stolte af at være med på sådan et ikonisk projekt. Det er vores største projekt til dato sammen med hele holdet, så det er stort,” siger Jon Thisted Simonsen, der også glæder sig over, at Nationalbanken lægger op til en samarbejdsform med en høj grad af dialog og samarbejde mellem bygherre og rådgiver.

En bygning, der giver kuldegys

Det bliver uden tvivl en opgave med mange faglige udfordringer, og ambitionen er at bevare den kuldegysende fornemmelse, som mange får, når de betragter den ikoniske bygning. Arkitektstuderende fra hele verden rejser til Danmark for at studere bygningen, som har en helt særlig aura omkring sig.

Formålet med restaureringen og renoveringen er at bringe bygningskomplekset op til nutidig standard ude som inde med respekt for de restriktioner, som fredningen giver. Bygningen skal fremover være moderne og opdateret i forhold til de funktioner, som Nationalbankens ca. 450 medarbejdere varetager.

Opgavens omfang

Bygningens indeklima opgraderes til tidssvarende, så et godt arbejdsmiljø sikres. Det betyder bl.a. også at det gamle ventilationssystem udskiftes, ligesom tekniske installationer inkl. føringer og føringsveje udskiftes eller renoveres, energioptimeres og effektiviseres. Brandsikkerheden opgraderes, og kontorarealer m.v. ombygges, så de lever op til Nationalbankens ønsker og behov, herunder bl.a. ønsket om en mere fleksibel indretning.

Samtidig gennemføres en række udvalgte vedligeholdelsesopgaver af bygningsdele og tekniske installationer indeholdt i Nationalbankens 10 års drifts- og vedligeholdelsesplan. Udvendigt skal marmorpladebeklædningen udskiftes, lige som glasfacader, vinduer og gårdhaver skal renoveres. Tag inkl. tagkonstruktion på bygningens lave del bliver udskiftet. Som følge af stigende vandstand i Københavns Havn og tilstødende kanaler er det afgørende, at bygningen klimasikres mod stigende grundvandstryk/opdriftsfare, indtrængende vand i kælder og eventuelle sætningsskader i kældervægge og bundplader. Herunder foretages bl.a. nødvendige udskiftninger af jordankre, som skal holde banken sikkert på plads.

 

Fotos: DroneRune og EKJ

Vidste du, at …

Nationalbanken er fredet, og at alt arbejde derfor udføres i tæt koordinering med Slots- og Kulturstyrelsen for at sikre bygningens arkitektoniske udtryk og design ude som inde?

Et helt særligt materiale ...

Alle paneler, døre og skabe i Nationalbanken er lavet af smukt franske pæretræ. Træet indeholder dog kemikaliet PCB, og derfor skal al træet forsegles, så det kan bestå uden, at sikkerheden kompromitteres.

Vi er selvfølgelig helt afsindigt stolte af at være med på sådan et ikonisk projekt. Det er vores største projekt til dato sammen med hele holdet, så det er stort.

Jon Thisted Simonsen

Bygherre

Samarbejdspartnere

Lokation

København

Status

I gang

Vores primære ydelser:

Totalrenovering af den fredede bygning – såvel ude som inde.

Sikring af et godt indeklima og et lavt energiforbrug, som matcher bæredygtighedskravene til en moderne bygning.

Opdatering af alle bygningens tekniske installationer – inkl. nyt ventilationsanlæg. 

Klimasikring mod havvandstigning og skybrud – bl.a. ved hjælp af 170 jordankre.

EKJ er totalrådgiver på projektet sammen med Rørbæk og Møller Arkitekter. 

Udskiftning af bl.a. marmorpladebeklædning og tagkonstruktion. 

Renovering af glasfacader, vinduer og gårdhave.