marts 25 2020 0Comment
Udvidelsen af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

EKJ vinder med team udvidelsen af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Bygningsstyrelsen har sammen med A. P. Møller Fonden og SDU valgt et team bestående af CUBO, landskabsarkitekt Kristine Jensens Tegnestue, EKJ Rådgivende Ingeniører og Etos til udvidelsen af MMMI ved SDU Campus Odense. Den nye bygning og landskabsbearbejdning har til formål at skabe sammenhæng imellem eksisterende arkitektur, bygninger og udearealer og imødekomme væksten i forsknings- og uddannelsesmiljøet og knytte det tættere til Det Tekniske Fakultet.

Moderne hovedgreb med respekt for den eksisterende arkitektur

Udvidelsens arkitektoniske hovedgreb tager afsæt i Bygningsstyrelsens helhedsplan for SDU Campus Odense med den dybeste respekt for Arkitekt Knud Holschers campusplan fra 1967. Den grundlæggende bygningsarkitektur udstråler en markant soliditet med anvendelse af rå materialer som beton, cortenstål og glas, som i deres enkelthed forholder sig smukt til den omkringliggende natur. Der værnes om den oprindelige universitetsstruktur, og de karakteristiske arkitektoniske værdier bevares og videreføres. Udgangspunktet er således at skabe tidssvarende arkitektur, der afspejler vores tid og samtidig respekterer universitetsmiljøets særlige egenart som et væsentligt hovedværk i den moderne strukturalisme.

Fremtidens forskningsmiljø får innovativt DreamLab

Den overordnede vision for udvidelsen af MMMI er at skabe en bygning, der vil rumme Danmarks nye state-of-the-art DreamLab. Et samlingssted, hvor mennesker mødes og opholder sig i omgivelser, der pirrer nysgerrigheden og understøtter videndeling, idéskabelse og innovation. Det indre fabulerende interiør med møderum, der vinkles og skaber variation, understreger et dynamisk og kraftfuldt hus, hvor spontane møder kan opstå i etagernes mange åbne zoner, for eksempel på balkonerne og i nicherne mellem grupperummene. Foruden DreamLab vil udvidelsen rumme værkstæder, grupperum, møderum, kontorrum og fællesarealer.

Landskab og arkitektur i samspil på campus

Med udvidelsen byder natur og arkitektur i samspil velkommen til SDU. I landskabsperspektiv er den oprindelige helhedsplans stramme struktur det mægtige afsæt for den fremtidige situationsplan ved udvidelsen af MMMI. Det landskabelige hovedgreb formes gennem fem elementer: linjen, bakken, partielle lunde, skovrejsning og et naturligt slynget vandmiljø, LAR, mod skovbrynet.

Konceptuel robusthed understøtter bæredygtighed

Bygningens fleksibilitet er vægtet højt. Både for at kunne tilpasse sig skiftende krav til studiemiljøer -og faciliteter men også som en bæredygtig sikkerhed for, at bygningen er så tilpas robust i sin konstruktive idé, at ændringer af funktioner i fremtiden også er mulige. Byggeriet sigter efter DGNB guld, hvilket initierer, at bygningens passive dele i høj grad bliver en aktiv del af løsningen på klimareguleringen. Samtidig er det en klar vision at bringe naturen ind i bygningen og aktiviteter fra bygningen ud i naturen.

Udvidelsen af MMMI er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Om projektet

Bygherre | Bygningsstyrelsen
Fondssamarbejde | A. P. Møller Fonden
Bruger | Syddansk Universitet
Arkitekt | CUBO | Totalrådgiver
Landskabsarkitekt | Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Ingeniør | EKJ Rådgivende Ingeniør
Konsulent | Etos Ingeniører
Areal | 4.500 m²
Status | Under udvikling, forventes taget i brug i 2023