Tivoli Hotel og Kongrescenter

Tivoli Hotel og Kongrescenter er opført på det tidligere DSB-areal ved Kalvebod Brygge og omfatter tre hoteller i op til 12 etager med i alt 1.300 værelser, konferencefaciliteter for op til 4.000 personer, tre restauranter, pool- og fitnessfaciliteter og P-hus i tre etager med 500 pladser.

De 3 hoteller er henholdsvis lavpris- (Wake Up Copenhagen), familie- (Tivoli Hotel) og businesshotel. Wake Up Copenhagen åbnede i september 2010 og Tivoli Congress Center i november 2010. Businesshotellet er afleveret 31.10.2015.

Kongrescenteret er et markant Utzon-byggeri, hvor synlige betonkonstruktioner er et arkitektonisk hovedelement. Bærende konstruktioner er præfabrikerede betonelementer. Montagevenlige løsninger har sikret en ekstremt hurtig fremdrift på byggepladsen.

Taget over kongrescenteret er en del af ”det grønne strøg”, som er en offentlig passage i 2. sals niveau fra Bernstorffsgade, henover SEB-Bank, Rigsarkivet og Tivoli Congress Center, der afsluttes med en 30×70 m brokonstruktion. Broen er en fortsættelse af ”det grønne strøg” til kommende byggerier mod Dybbølsbro, og fungerer samtidig som en spektakulær overdækning af kongrescenterets hovedindgang.

Hotellet er Green Key certificeret, herunder er alle vinduer med 3-lags energiruder med solafskærmende effekt i alle værelser, for hermed at nedbringe behovet for opvarmning og køling. Køleeffekten tilvejebringes ved overskud fra elproduktion, idet byggeriet er tilsluttet fjernkølecentral ved Kgs. Nytorv.

Ydelser udført på projektet

  • Projektering af konstruktioner, VVS og el
  • Kontrol og gennemgang af konstruktionsprojektet under statikerordningen
  • Miljørådgivning, herunder forureningsundersøgelser af grund, minimering af energiforbrug og vurdering af mulighed for grundvandskøling

 

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

  • Montagevenlige elementløsninger
  • Minimering af energiforbrug
  • Grønt strøg oven på kongrescenter og parkeringshus
Kategorier:
Kunde: Arp Hansen Hotel Group
Lokation: København
Areal: 75.000 m2 - 3000 m2 grønne tage
Færdiggjort: 2016
Værdi: 1.3 mia. DKK