Projekteringsledelse

Projekteringsledelse

Hos EKJ tilbyder vi projekteringsledelse, som er en vigtig del af enhver byggeproces. Projekteringsledelse betyder, at projekteringslederen har kontakten mellem bygherre og rådgivere, herunder hører også leveandører og entreprenører. Vedkommende har ligeledes ansvaret for at koordinere leverancerne på tværs af grænseflader.

For os er en vigtig grundsten af et godt samarbejde tillid. Derfor sætter vi en ære i at gøre os fortjente til din tillid – helt fra den indledende fase. Vi varetager vores rolle med stor respekt for alle andre involverede parter, så du kan koncentrere dig om at drive din forretningen.

Foruden din tillid, bygger vi også tillid op på tværs af projektet. Vi ser det som en vigtig del af vores projekteringsledelse, at skabe tryghed for alle interessenter, så enhver er tryg i deres rolle af projektet.

Vores erfaring fortæller os, at projekteringsledelse er en kompleks opgave, som kræver et helikopterperspektiv for den samlede byggeproces. Her har vi listet udvalgte punkter, som vi varetager på disse opgaver:

  • Aftaleforhold og organisation
  • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag
  • Tidsplaner
  • Projektøkonomi
  • Projektrisikostyring
  • Kommunikation og dokumentation
  • Udbud og kontrahering
  • IKT ledelse
  • Arbejdsmiljølovgivning
  • Mål for bæredygtighed

Vi tilbyder vores ydelser inden for projekteringsledelse som både enkelt ydelse og som en delydelse af en samlet rådgiveraftale.

Projekteringsledelse

VI RÅDGIVER OGSÅ INDENFOR

KONTAKT

p1

SUSANNE SKJELLERUP THOMSEN

Afdelingsleder, Project Management
Tlf: (+45) 28 98 89 18
Mail: sst@ekj.dk