Bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtighedsledelse ligger hos os tæt på hjertet, og vi arbejder hver eneste dag for at gøre den danske byggebranche grønnere. Som en del af vores arbejde, har vi siden 2009 deltaget i udviklingen af de danske standarter for DGNB. Disse standarter er i dag en fast del af den danske byggebranche.

Bæredygtighedsrådgivning hos EKJ er en bred betegnelse, og indeholder også mange forskellige tiltag. Nogle at de områder, som dog fylder mest er DGNB-screening og rådgivning i forbindelse med certificering af bygninger. På disse, og øvrige bæredygtighedsområder som bæredygtighedsledelse, har vi specialister med høj faglig viden, og som konstant holde sig opdateret på området.

EKJ var meget stolte, da vi sad med ansvaret for bæredygtighed ved udarbejdelsen af projektforslaget på det nye universitetshospital i Odense. I forlængelse heraf har vores bæredygtighedsindsats ved flere byggeprojekter lagt sig op ad Foreningen af Rådgivende Ingenørers (FRI) ydelsesbeskrivelse.

Her beskrives indsatsen i forhold til projektfaserne:

Eksempelvis gælder det, at i projektets tidlige faser analyseres, kortlægges og opstilles mål for og omfang af projektets bæredygtighed, herunder om der er særlige krav som energiklasse 2015/2020 (Bygningsreglementernes krav) eller krav om certificering som fx DGNB.

Projektets bæredygtighed kan omfatte en eller flere delelementer alt efter bygherrens ønske:

 • Miljø- og klimamæssig, herunder energiproduktion, ressourceforbrug, miljøpåvirkning og klimatilpasning.
 • Økonomisk bæredygtighed, herunder anlægs- og totaløkonomi.
 • Social bæredygtighed, herunder brugerhensyn og brugerinddragelse samt tilgængelighed.
 • Teknisk kvalitet, herunder valg af de tekniske løsninger.
 • Procesmæssig kvalitet, herunder sikring af implementering og fastholdelse gennem alle byggeriets faser.

For at sikre projektets kvalitet evalueres de aftalte mål. Her ligger ligeledes en mulighed for at justere løbende, så det endelige resultat også lever op til de opsatte ønsker og mål.

EKJ er certificeret af Dansk Standard inden for miljøledelse iht. ISO 14001-2004 siden november 2012, senest i november 2015.

Bæredygtighed

EKSEMPLER PÅ VIRKEMIDLER

Miljø- og klimamæssige virkemidler:

 • Klimaprojekter og LAR-løsninger
 • Materialevalg
 • Passiv/aktiv termisk masse
 • Optimering af klimaskærm og efterisolering
 • Energirammeberegninger
 • LAR-løsninger og anvendelse af regnvand
 • Solceller og -fangere
 • Optimerede varme- og køleanlæg
 • Optimerede ventilationsanlæg
 • Optimerede el-installationer

KONTAKT

MORTEN ZIMMERMANN

Innovationschef
Tlf: (+45) 20 27 83 94
Mail: mzi@ekj.dk

Bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtighed – CSR – Udvikling

CSR – vores ansvar 

Hos EKJ bestræber vi os på at være åbne, troværdige og opretholde en høj etik, da vi mener, at det er grundlæggende for vores værdier og adfærd. Vi værner om rollen som uvildig rådgiver, og følger de etiske retningslinjer, der knytter sig til god rådgivning.

Vi ønsker at give vores medarbejdere de bedst mulige vilkår. Ved ansættelser er det alene kandidatens kompetencer og hverken køn, alder eller etnisk baggrund, der har indflydelse på beslutningen. Hvert år tilbyder vi praktikpladser til de studerende.

Bæredygtighed – et fælles ansvar 

Virksomhedens forretningsidé og værdigrundlag er skabt ud fra en tro på, at de mest værdiskabende og bæredygtige løsninger findes, når vi sammen tør betræde fremtidens nye stier. Vi tænker social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed tidligt ind i vores projekter og investerer nu med et langsigtet perspektiv. Det skaber den opmærksomhed, der skal til for at gode intentioner bliver til konkret virkelighed.

Det er vores målsætning, at der er i alle vores projekter indgår et bidrag til at løse de miljø- og samfundsmæssige udfordringer, som er opstillet gennem FN’s 17 Verdensmål.

CSR Corporate Social Responsibility

CSR

EKJ har i mange år arbejdet med at integrere hensyn til miljø og bæredygtighed i firmaets projekteringsydelser. EKJ har deltaget i gennemførelse af flere byggerier med krav om energiklasse 2015/2020 eller krav om certificering som DGNB. På flere af disse projekter har EKJ varetaget bæredygtighedsledelsen.

Vores udvikling

Siden 2010 har EKJ taget aktiv del i udviklingen af den danske tilpasning af DGNB. DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger, der vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt. EKJ yder bæredygtighedsrådgivning, DGNB-screening og assistance til certificering af bygninger.

EKJ er endvidere certificeret inden for miljøledelse iht. ISO 14001, og har siden 2009 været certificeret som energimærkningsfirma efter ISO 9001:2008-standard.

Miljøregnskab

EKJ er ikke underlagt pligt til at udarbejde Grønt Regnskab, men vi ønsker alligevel at udarbejde et miljøregnskab for at kunne oplyse vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere om firmaets miljøpåvirkninger og medarbejdernes trivsel.