Risikovurdering

Risikovurdering

EKJ tilbyder rådgivning i forbindelse med risikovurdering og risikostyring.

En risiko er tilstedeværelse af en sandsynlighed for en uønsket hændelse med negative konsekvenser. Det er ikke et mål helt at undgå risici, men blot at sikre, de reduceres til et acceptabelt niveau gennem risikostyring.

EKJ anvender anerkendte metoder til risikostyring, f.eks FMEA-metoden:

  • Risici identificeres og karakteriseres på en indledende risikoworkshop
  • Risici vurderes i forhold til sandsynlighed og konsekvens
  • Afbødende foranstaltninger (sandsynligheds- og konsekvensreducerende tiltag) fastsættes så risici er acceptable
  • Afbødende foranstaltninger prioriteres baseret på en strategi og delegeres
  • Afbødende foranstaltninger implementeres og monitoreres

Alle identificerede risici håndteres af den/de medarbejdere med størst ekspertise.

Risikovurdering

KONTAKT

p1

SUSANNE SKJELLERUP THOMSEN

Afdelingsleder, Project Management
Tlf: (+45) 28 98 89 18
Mail: sst@ekj.dk