IKT, BIM og 3D modellering

IKT, BIM og 3D Modellering

EKJ har i mange år været førende inden for digitalisering omfattende IKT-ledelse, BIM- og 3D modellering. Dette skyldes blandt andet vores mange projekter for offentlige bygherrer herunder Bygningsstyrelsen. 

IKT og BIM er et vigtigt fokusområde for EKJ, og vi har gennem mange år løst store opgaver, hvor der, også før 2007, har været stillet specielle krav til IKT koordinering og digital 3D objektbaseret modellering.

Bygningsstyrelsen blev ved regeringsskiftet i 2011 ressortmyndighed for IKT-bekendtgørelsen under Lov om offentlig byggevirksomhed. Bekendtgørelsen har siden 2007 været én af hjørnestenene i Det Digitale Byggeri. Bekendtgørelsens nuværende krav er efterhånden blevet en integreret del af dagligdagen på de større projekter i EKJ – også på de projekter, som ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Følgende software anvendes til bl.a. til konstruktioner: Revit, Robot og AutoCAD. Til installationer anvendes primært Revit med MagiCAD, AutoCAD MEP, IES og BSIM. Til anlægsprojekter anvendes primært Bentley-produkterne PowerCivil, InRoads og InRail. Til den tværfaglige koordinering af vores byggeprojekter anvendes Solibri.

Ovennævnte BIM-værktøjer er bl.a. valgt på den baggrund, at de kan levere forskellige dataudtræk til forskellige formål jf. det enkelte projekts IKT-specifikation, der skaber værdi for vores kunder og for EKJ. Eksempler herpå er mængdeudtræk, klassificering, indarbejdelse af parametre målrettet til driftsorganisationer, samt IFC-udtræk m.m.

Offentlige bygherrekrav til IKT:

 • Koordinering
 • Håndtering af digitale byggeobjekter, herunder klassificering
 • Digital kommunikation og projektweb
 • Anvendelse af digitale objektbaserede modeller i projektering og udførelse
 • Digitalt udbud og tilbud
 • Digital leverance med byggeriets aflevering
 • Digital mangelinformation
IKT BIM og 3D Modellering

Værktøjer vi anvender

 • Revit
 • MagiCAD til Revit
 • AutoCAD Architecture/MEP
 • Robot
 • IES
 • BSIM
 • Solibri
 • Bentley PowerCivil
 • Bentley InRoads
 • Bentley InRail

KONTAKT

p1

METTE LØVE PEDERSEN

BIM-/IKT-koordinator
Tlf: (+45) 50 84 38 48
Mail: mlp@ekj.dk