Nyt Sundhedsvidenskabelig Fakultet ved Syddansk Universitet

EKJ stod for projekteringen af Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (NYT SUND), som er sammenbygget i nord med Syddansk Universitets eksisterende bygninger og i syd med Nyt Odense Universitets Hospital (NYT OUH)

EKJ stod for projekteringen af det 50.000 m² store Sundhedsvidenskabeligt fakultet (SUND) samt havde projekteringsledelsen for ingeniørdelen.

Desuden bidrog EKJ, i samarbejde med det øvrige ingeniørteam, med rådgivning inden for alle ingeniørdiscipliner; Konstruktioner (som fagansvarlig), vvs, ventilation, el og energirådgivning, bæredygtighed, arbejdsmiljøkoordinering P samt tilsyn og idriftsætning.

Herunder projekterede EKJ eksempelvis 5.000 m² dyrestalde for store og små dyr (ca. 7.000 musebure) med SPF-stalde for immundefekte dyr og kl. 2 stald for arbejder med GMO. Smådyrsstaldene opbygges med IVC-reoler og MRFB (multi rack fan blower) og tilhørende automatiserede strøelses- og foderanlæg samt burvaskemaskine.

Med sin placering mellem Syddansk Universitet (SDU) og universitetshospitalet (OUH) indtager SUND naturligt en særlig plads på det sundhedsfaglige verdenskort og, som bindeled mellem teori og praksis, forskning og behandling, giver optimale forhold for et forskningsmiljø i international særklasse og et stærkt center for undervisning og innovation.

Eksempelvis er forskningsmiljøer/laboratorier placeret nær relevante samarbejdspartnere. F.eks. er Retsmedicinsk Institut og Anatomi placeret syd for Killerup Rende nær Nyt OUH’s patologiske afdeling, og undervisningsområdet til færdighedstræning er placeret centralt i koblingszonen i sammenhæng med Nyt OUH’s lokaler til færdighedstræning og klinisk undervisning.

EKJ udarbejdede endvidere den samlede VVM-redegørelse for Nyt SUND og Nyt OUH og projekterede byggemodning og infrastruktur for hele området, herunder bl.a. veje, tunneler, klimasikring/forsinkelsesbassiner, forberedelse for Odense Letbane m.m.

I udførelsesfasen udlånte EKJ ressourcepersoner til Vejdirektoratets fagtilsyn, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering under en særskilt rammeaftale.

EKJ's ydelser

  • Projektdirektør samt projekteringsledelse af ingeniørdiscipliner
  • Projektering af konstruktioner, VVS, ventilation, El, laboratorieinstallationer samt byggemodning, infrastruktur og klimasikring
  • Projektopfølgning
  • Energirådgivning
  • Ansvarlig for bæredygtighed
  • Arbejdsmiljøkoordinering P
  • Performancetest og idriftsætning af tekniske installationer
  • Udlån af ressourcepersoner under særskilt rammeaftale til Vejdirektoratets fagtilsyn, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering

Projektdetaljer

Kategorier:
Kunde: Bygningsstyrelsen BYGST
Lokation: Odense
Areal: 50.000 m2
Færdiggjort: 2023
Værdi: 1,3 mia. DKK
Arkitekt: KHR Arkitekter A/S, White Arkitekter A/S, White Arkitekter AB, Dall & Lindhardtsen