Syddansk Universitet - SUND

EKJ er projektchef for Syddansk Universitet – SUND, og dermed projekteringen af Sundhedsvidenskabeligt Fakultet SUND, som opføres mellem og sammenbygges med Syddansk Universitets eksisterende bygninger og det nye Odense Universitets Hospital OUH

EKJ er projektchef for det 50.000 m² store Sundhedsvidenskabeligt fakultet (SUND) samt projekteringsleder for ingeniørdelen.

Desuden bidrager EKJ, i samarbejde med det øvrige ingeniørteam, med rådgivning inden for alle ingeniørdiscipliner; Konstruktioner (som fagansvarlig), vvs, ventilation, el og energirådgivning, bæredygtighed, arbejdsmiljøkoordinering P samt tilsyn og idriftsætning.

Herunder projekterer EKJ eksempelvis 5.000 m² dyrestalde for store og små dyr (ca. 7.000 musebure) med SPF-stalde for immundefekte dyr og kl. 2 stald for arbejder med GMO. Smådyrsstaldene opbygges med IVC-reoler og MRFB (multi rack fan blower) og tilhørende automatiserede strøelses- og foderanlæg samt burvaskemaskine.

Med sin placering mellem Syddansk Universitet (SDU) og universitetshospitalet (OUH), vil SUND naturligt indtage en særlig plads på det sundhedsfaglige verdenskort og, som bindeled mellem teori og praksis, forskning og behandling, give optimale forhold for et forskningsmiljø i international særklasse og et stærkt center for undervisning og innovation.

Konkret skal forskningsmiljøer/laboratorier placeres nær relevante samarbejdspartnere. F.eks. placeres Retsmedicinsk Institut og Anatomi syd for Killerup Rende nær Nyt OUH’s patologiske afdeling,og undervisningsområdet til færdighedstræning placeres centralt i koblingszonen i sammenhæng med Nyt OUH’s lokaler til færdighedstræning og klinisk undervisning.

EKJ har endvidere udarbejdet den samlede VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for SUND og OUH.

Ydelser udført på projektet

Projektdetaljer

Kategori:
Bygherre: Bygningsstyrelsen BYGST
Placering: Odense
Areal: 50.000 m2
Byggeperiode: 2011-2023
Værdi: 1,3 mia. DKK
Arkitekt: KHR Arkitekter A/S, White Arkitekter A/S, White Arkitekter AB, Dall & Lindhardtsen

Referenceblad

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?