Arbejdsmiljøkoordinering

Arbejdsmiljøkoordinering

Vi hos EKJ har gennem flere år opbygget en solid erfaring med rådgivning ved arbejdsmiljøkoordinering. Dertil skræddersyer vi løsningerne til dit projekt, uanset om du står med et lille eller større bygge- og anlægsprojekt.

Arbejdsmiljøkoordinering har siden 2009 været lovpligtigt i Danmark, og derfor er man som bygherre forpligtet til at følge reglerne i projektet i henhold til arbejdsmiljøloven. Derfor er arbejdsmiljø i dag en fuldt integreret del af enhver byggeproces, så sikkerhedsarbejdet i projekterings- og byggefasen bliver koordineret.

En arbejdsmiljøkoordinators opgave omhandler bl.a. varetageslen af alle sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter under projektering og udførelse, så arbejdsmiljøet er forsvarligt.

Arbejdsmiljøkoordinering fra start til slut
Arbejdsmiljøkoordineringen omfatter blandt andet:

 • Granskning af projektet
 • Kortlægning af risici
 • Udarbejdelse af PSS og arbejdsmiljøjournal mv.
 • Afholdelse af opstarts- og sikkerhedsmøder samt sikkerhedsrunderinger.

Vores positive tilgang
Et sundt arbejdsmiljø bygger på samarbejde, og derfor er kommunikation en vigtig og uundværlig del af processen. Vores arbejdsmiljøkoordinatorer er klædt på til at håndtere mange forskellige situationer, som i sidste ende sikrer det gode arbejdsmiljø.

Hos os er sikkerhed og arbejdsmiljø i højsæde for vores arbejdsmiljøkoordinatorer, fordi det i sidste ende handler om de mennesker, som udfører arbejdet og de brugere, som skal have glæde af projektet.

Bygherre har forskellige pligter og ansvar ved arbejdsmiljøkoordineringen:

 • Forundersøgelser
 • Kortlægning af risici og forebyggelsesprincipper
 • Opdatering af arbejdsmiljøjournal mht. valg i projekteringsfasen
 • Plan for sikkerhed og sundhed
 • Opstartsmøder
 • Koordinering af fælles sikkerhedsforanstaltninger
 • Koordinering af særligt farlige arbejder og særlige risici
 • Sikkerhedsmøder
 • Sikkerhedsrunderinger
 • Håndtering af Arbejdstilsynet

VI RÅDGIVER OGSÅ INDENFOR

KONTAKT

p1

CHRISTINA LINDSKOV

Afdelingsleder, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 51 26 17 83
Mail: cli@ekj.dk

Arbejdsmiljøkoordinering er med til at sikre, at risikoen for arbejdsulykker og helbredsskader minimeres eller elimineres