Arbejdsmiljøkoordinering

Arbejdsmiljøkoordinering

EKJ har flere års erfaring med arbejdsmiljøkoordinering på både små og store bygge- og anlægsprojekter. Vi skræddersyr arbejdsmiljøkoordineringen, så den tilpasses det enkelte projekt bedst muligt

Som bygherre er man forpligtet til at overholde regler og ansvar i forhold til arbejdsmiljøloven, derfor er arbejdsmiljø i dag en integreret del af alle bygge- og anlægsprojekter. Siden 2009 har det været lovpligtigt for bygherre at udpege arbejdsmiljøkoordinatorer, som skal koordinere sikkerhedsarbejdet i projekterings- og byggefasen. Arbejdsmiljøkoordinatoren varetager alle sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter under projektering og udførelse, så alt arbejde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

EKJ tilbyder arbejdsmiljøkoordinering fra start til slut
Arbejdsmiljøkoordineringen omfatter blandt andet granskning af projektet, kortlægning af risici, udarbejdelse af PSS og arbejdsmiljøjournal med videre samt afholdelse af opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger.

Vores positive tilgang
Det gode arbejdsmiljø handler i høj grad om god kommunikation. EKJ’s arbejdsmiljøkoordinatorer er klædt på til at håndtere det gode og sikre arbejdsmiljø i alle situationer.

Med EKJ som arbejdsmiljøkoordinator handler sikkerhed og arbejdsmiljø om de mennesker, som udfører projektet, og de brugere der skal have glæde af projektet efterfølgende. Sikkerhed og arbejdsmiljø tilgås med en positiv synsvinkel, der gerne skal have en ligeså positiv afsmittende virkning på projektet.

Bygherrens pligter og ansvar i forbindelse med gennemførelse af arbejdsmiljøkoordinering omfatter blandt andet:

 • Forundersøgelser
 • Kortlægning af risici og forebyggelsesprincipper
 • Opdatering af arbejdsmiljøjournal mht. valg i projekteringsfasen
 • Plan for sikkerhed og sundhed
 • Opstartsmøder
 • Koordinering af fælles sikkerhedsforanstaltninger
 • Koordinering af særligt farlige arbejder og særlige risici
 • Sikkerhedsmøder
 • Sikkerhedsrunderinger
 • Håndtering af Arbejdstilsynet

VI RÅDGIVER OGSÅ INDENFOR

 • Klima og LAR
 • Afværgeprojektering
 • Jord og grundvandsundersøgelser
 • VVM-screeninger og VVM-redegørelser
 • Vandløbsundersøgelser
 • Undersøgelser af forureninger i bygningsmaterialer
 • Myndighedskoordinering i bygge- og anlægsprojekter

KONTAKT

p1

CHRISTINA LINDSKOV

Afdelingsleder, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 51 26 17 83
Mail: cli@ekj.dk

Arbejdsmiljøkoordinering er med til at sikre, at risikoen for arbejdsulykker og helbredsskader minimeres eller elimineres