Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning

Vi tilbyder bygherrerådgivning med et kæmpe bagland. Vores bygherrerådgivere trækker nemlig på alle de kompetencer vores øvrige afdelinger ligger inde med, Det gør, at vi kan varetage alle slags opgaver fra de helt små  til de større og mere komplekse, fordi vi løser opgaverne tværfagligt. Helt enkelt ser vi projektets mange udfordringer inden de bliver en realitet.

Med vores rådgivning tager vi dig trygt gennem alle byggeprocessens svære valg, og vi varetager selvfølgelig også koordineringen mellem de involverede parter i processen. Processen for vores bygherrerådgivning foregår altid i en åben og tæt dialog med bygherre og alle øvrige aktører i byggeriet.

Vi har erfaret, at det gode samarbejder bygger på gensidig tillid. Vi tilbyder en høj faglighed for dermed at kunne varetage bygherrens interesser under hele processen. Helt fra de indledende faser opstilles der rammer og retningslinjer, så alle parter arbejder mod det samme mål. Det medvirker ligeledes til, at alle får et overblik over byggeprocessens forløb.

Vores ydelser omfatter bl.a.

Det essentielle for vores rådgivning er, at den hviler på kompetencer fra fagspecialister. Denne tværfaglige tilgang sikrer overblik og projektet og potentielle udfordringer.

Af vores bygherrerådgivning kan du forvente:

 • Rådgivning ved projektudvikling
 • Udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogram
 • Behovsafdækning hos brugere og lejere
 • Valg af udbuds- og samarbejdsform, herunder EU-udbud
 • Økonomi-, tids- og risikostyring
 • Projektgranskning og kvalitetssikring
 • Grænsefladekoordinering
 • Udbud, forhandling og kontrahering med valg af rådgivere og entreprenører
 • Myndighedsbehandling
 • Lejerrådgivning
 • Styring af aflevering og idriftssætning
 • Due Diligence
bygherrerådgivning, byggeledelse, projektledelse, projekteringsledelse

KONTAKT

p1

SUSANNE SKJELLERUP THOMSEN

Afdelingsleder, Project Management
Tlf: (+45) 28 98 89 18
Mail: sst@ekj.dk