Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning udføres på alle niveauer fra de små rådgivningsopgaver til de store sager. Vores bygherrerådgivere trækker på en bred vifte af kompetencer fra fagspecialister i firmaets øvrige afdelinger og sikrer ved tværfaglig tilgang, at der skabes tidligt overblik over projekternes mange udfordringer. 

Vi rådgiver bygherre gennem alle byggeprocessens svære valg, og varetager den koordinerende rolle mellem de involverede parter i byggeriet. Byggeprocessen foregår altid med stor åbenhed og i tæt dialog med bygherre og de forskelle aktører i byggeriet.

Vores samarbejde bygger på tillid, faglighed og et fælles ønske om at varetage bygherrens interesser gennem hele byggeprocessen. Alle involverede parter arbejder ud fra definerede retningslinjer, der skal sikre, at byggeprocessen forløber let og gnidningsfrit.

bygherrerådgivning, byggeledelse, projektledelse, projekteringsledelse

VORES YDELSER OMFATTER BL.A.

Vores bygherrerådgivere trækker på en bred vifte af kompetencer fra fagspecialister i firmaets øvrige afdelinger og sikrer ved tværfaglig tilgang, at der skabes tidligt overblik over projekternes mange udfordringer. Typiske ydelser i forbindelse med bygherrerådgivning kan være:

 • Rådgivning ved projektudvikling
 • Udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogram
 • Behovsafdækning hos brugere og lejere
 • Valg af udbuds- og samarbejdsform, herunder EU-udbud
 • Økonomi-, tids- og risikostyring
 • Projektgranskning og kvalitetssikring
 • Grænsefladekoordinering
 • Udbud, forhandling og kontrahering med valg af rådgivere og entreprenører
 • Myndighedsbehandling
 • Lejerrådgivning
 • Styring af aflevering og idriftssætning
 • Due Diligence

KONTAKT

p1

SUSANNE SKJELLERUP THOMSEN

Afdelingsleder, Project Management
Tlf: (+45) 28 98 89 18
Mail: sst@ekj.dk