Laboratorier

Laboratorier

EKJ tilbyder professionel rådgivning indenfor alle former for installationer tilknyttet laboratorier og renrumsteknologi. Vores kompetencer er opnået gennem mange år og omfatter rådgivning, projektering og tilsyn i forbindelse med såvel renovering som nyetablering af klassificerede laboratorier med tilhørende birum og støttefunktioner.

Installationerne omfatter alle former for procesventilation, foruden særinstallationer indenfor såvel VVS-installationer som el-installationer. Gældende myndighedskrav og godkendelsesprocedurer før ibrugtagning indgår som en naturlig del af vores rådgivning under såvel projekterings- som udførelsesfase. Commissioning og idriftsætning af teknisk komplicerede anlæg og deres indbyrdes samspil udgør et særligt tværfagligt kompetenceområde, som vi har stor fokus på.

Vores mangeårige rammeaftaler indenfor forsknings- og undervisningsbyggeri giver os stor erfaring i gennemførelse af ombygninger og renovering af laboratorier i delvist drift. Procesfacilitering og planlægning af byggeproces omkring installationstunge laboratorier udgør et vigtigt kompetenceområde.

Marinbiologisk Institut

Projekter