Skylab

DTU Skylab skaber rammen om et teknologifokuseret, tværfagligt innovationsmiljø hvor startups, etablerede virksomheder og studerende samarbejder om at vende udfordringer til nye forretningsmæssige muligheder i en verden i hastig udvikling. Projektet er certificeret med DGNB-Guld og Diamant.

Projektet omfatter delvis ombygning af det eksisterende Skylabs ca. 2.000 m² samt en udvidelse på ca. 2.800 m², som giver DTU Skylab mulighed for at udvide de nuværende faciliteter til understøttelse af projektmodning og udnyttelse af vækstdrivende teknologier til i alt 5.000 m². Skylab sammenbygges med et nyt Food Lab til én stor multifunktionel organisme med rumligheder, der kan tilpasses nye aktiviteter og funktioner. Læs mere om Skylab her

 

Et projekt med DGNB Guld og Diamant

Skylab er det første byggeprojekt, der indgår i DTU’s bæredygtige campusudvikling, som betyder at fremtidigt nybyggeri skal certificeres til DGNB Guld. EKJ er bæredygtighedsleder/ansvarlig for DGNB-certificeringen og har herunder udført bl.a. livscyklus- (LCA) og totaløkonomiberegninger (LCC).

Den nye bygning indeholder følgende hovedfunktionsområder:

  • Ankomstområde (1. sal i nybyg)
  • Produktionskøkken og tilhørende cafe (1. sal i nybyg)
  • Fladgulvet auditorium kaldet Arena, en hybrid mellem auditorium og eventområde (1. sal i nybyg)
  • Developer Floor til projektmodning og prototyper med tilhørende laboratorier og garager til større projekter (stueetage i nybyg)
  • Værksteder (stueetage i nybyg)
  • 3D print, Multilab og GMO-laboratorium (stueetage i nybyg)
  • Co-working og Staff Space, der sammen med husets fællesarealer og birum, forbinder ovenstående funktionsområder.

Projektet er udført under rammeaftale med DTU om totalrådgivning.

 

På ingeniørsiden forpligter vi os til et miljøvenligt materialevalg, minimering af energiforbruget i bygningen og et optimalt indeklima med gode dagslysforhold i en bygning, hvor vi ikke kan nøjes med standardløsninger. Funktionerne i bygningen stiller høje krav til de tekniske installationer, så der har konstant været fokus på de passive løsninger – f.eks. ved udformningen af ovenlys, hvor flere forskellige løsninger er simuleret for at opnå den optimale balance mellem lysindfald og varmetilskud til bygningen, så vi minimerer risikoen for overophedning.

Morten Zimmermann, innovationschef i EKJ.

 

      

 

Fotograf: Adam Mørk