Etablering af domicil og produktion i Teknikerbyen

Renovering og ombygning af kontorer i Teknikerbyen 28-40 til nyt domicil og produktion for lyd- og vibrationsspecialistfirmaet HBK, herunder kontorer, laboratorier og renrum, etablering af ny hovedindgang, varegård, forbindelsesgang i to etager, elevatorer, produktionskøkken m.m.

Renovering og ombygning af 10.000 m² kontorarealer i Teknikerbyen 28-40 til nyt domicil og produktion for lyd- og vibrationsspecialistfirmaet HBK, der flyttede ind som lejer. HBK – Hottinger, Bruel & Kjær – fremstiller komponenter, værktøjer og systemer til måling og analyse af lyd og vibrationer og leverer skræddersyede målesystemer samt servicering og betjening af disse, herunder levering af analyseresultater til bil-, energi- og flybranchen.

EKJ blev inddraget som ad hoc ingeniørrådgiver for kontorombygningen generelt og specielt for særlige laboratorieinstallationer til produktions- og testområder. Projektet er gennemført under en lidt speciel projektorganisation, hvor projektet, især produktionsdelen, løbende er udviklet i tæt samarbejde med bygherren, lejeren og den udførende entreprenør.

Til fremstilling og testning af det elektronisk udstyr kræves særlige laboratorieforhold som renrum med bl.a. minimering af elektrisk interferens. I denne forbindelse har EKJ projekteret alle installationer inklusive ventilation og el i forbindelse med etablering af i alt 392 m² renrum fordelt på et klasse ISO 7 renrum på 281 m² og et ISO 6 renrum på 91 m²:

EKJ har projekteret

– Mekaniske installationer omfattende ventilation, køling, luftarter, behandlet vand og vvs, herunder bl.a. udskiftning af radiatorer til ny hovedindgang, ny kantine, nye renrum og nyindretning af kælder og afløbsinstallationer fra produktionskøkken. Til produktions- og testområderne er der projekteret særskilte procesventilationsanlæg til renrum klasse ISO 7 og ISO 6, procesventilation til laboratorier og produktionsrum samt befugtning af klimarum.

– Elektriske installationer omfatter foruden forsyning, belysning, CTS og sikringsanlæg, datainstallationer og jordingsanlæg for minimering af elektrisk interferens i laboratorier. Jordingsanlægget er opbygget som traditionelt jordingsanlæg fra transformerens stjernepunkt ud til den almene installation. I produktionsområderne er der etableret EMC gulve til sikring imod statisk elektricitet. I et særskilt EMC lab blev etableret lokalt jordingsanlæg som TT-system (laboratorie jord), med en 2Ω overgangsmodstand til jord, samt mulighed for mekanisk adskillelse af de 2 jordingssystemer, når laboratoriet anvendes. Endvidere blev der etableret mulighed for udførelse af referencemålinger til overgangsmodstanden. Sikringsanlæg omfatter ADK, AIA og TVO. Brandtekniske installationer omfatter ABA og AVA anlæg.

– Konstruktioner – beton og stålkonstruktioner, herunder statiske beregninger af eksisterende og nye konstruktioner samt sammenbygning med de eksisterende betonkonstruktioner. EKJ har endvidere udført Certificeret Statiker-kontrol af konstruktionsprojektet.

Tak for lån af billeder til Google 3D

Kategorier:
Kunde: K/S Teknikerbyen
Lokation: Teknikerbyen 28-40, 2830 Virum
Areal: 10.000 m²
Færdiggjort: 2022
Arkitekt: Albjerg & Buchardt

HBK Teknikerbyen