Renovering af DTU Nanolab

Minimalt energiforbrug og udvikling af faciliteter, der kan bruges af mange forskellige typer af forskere. Det var rettesnoren i renoveringen af et af DTU’s Nanolab-laboratorier.

Med DTU’s ambition om at være blandt de fem førende tekniske universiteter i Europa er tidssvarende og højt funktionelle laboratorier afgørende.

Som del af en rammeaftale har EKJ været fast rådgiver på udviklingen af DTU’s bevaringsværdige campusbyggeri fra 60’erne igennem flere år. Projektet omfatter både renovering af eksisterende byggeri og udvikling af nye tilbygninger. Målet er at skabe de bedste arbejdsbetingelser for både forskere, studerende og de virksomheder, som DTU samarbejder med.

DTU Nanolab er et af de institutter, som EKJ Rådgivende Ingeniører har projekteret moderniseringen af. Her arbejder forskere, der har en helt central rolle i udviklingen af mikro- og nanoteknologi i Danmark og udlandet.

Opgaven var at renovere laboratorierne, så de har et minimalt energiforbrug og kan bruges af mange forskellige typer af forskere. Sidstnævnte krav er håndteret ved at udvikle fleksible laboratorieområder, hvor forskerne kan tilkoble vand, el, gasser, luft, udsugning etc. efter behov.

De bedste arbejdsbetingelser til de klogeste hoveder

Udover de fleksible laboratorieområder har EKJ rådgivet i udviklingen af speciallaboratorier, hvor der fx kan bruges vibrationsfølsomt udstyr eller udstyr, der kræver absolut mørke, særlig afskærmning etc.

EKJ har fungeret som totalrådgiver på hele opgaven, hvor der har været stort fokus på at renovere og nyetablere installationer til VVS, el, ventilation, køling, gasarter og stinkskabe, der skal beskytte brugerne mod sundhedsskadelige stoffer.

”Forskellen mellem at udvikle et laboratorium og en hvilken som helst anden bygning er mængden af installationer, som skal håndteres. Kravene til fx ventilation og håndtering af de forskellige gasarter er steget markant med årene, og det betyder, at vi skal have skabt plads til en del nye rør og ledninger på samme plads. Derudover er der ofte en række krav til fx luftskifte, fugtighed eller temperaturer, som skal holde sig indenfor visse grænseområder, ligesom vi ofte også arbejder med rum, hvor alt skal være klinisk rent, eller rum, der er eksplosionsfarlige. Det stiller høje krav til de endelige løsninger, der selvfølgelig også skal matche brugernes behov,”

Forskellen mellem at udvikle et laboratorium og en hvilken som helst anden bygning er mængden af installationer, som skal håndteres. Kravene til fx ventilation og håndtering af de forskellige gasarter er steget markant med årene, og det betyder, at vi skal have skabt plads til en del nye rør og ledninger på samme plads.

Kim Ingvorsen, forretningschef i EKJ

 

Ydelser udført på projektet

   • Brugersamarbejde
   • Miljøscreening og -sanering
   • Projektering og udbud af konstruktioner, vvs og el (3D/BIM)
   • Brandstrategi
   • Commissioning
   • Bygherrerådgivning
Kategorier:
Kunde: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Areal: 2.400 m² + 420 m² teknikhus
Færdiggjort: 2021
Værdi: 95 mio. DKK
Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter