Project Management

Project Management (PM) varetager byggeledelses- og bygherrerådgivningsopgaver, og samler samtidig kompetencer og viden om projekt- og projekteringsledelse. EKJ yder rådgivning helt fra de indledende overvejelser om et byggeri og frem til afleveringen og ibrugtagningen af det færdige byggeriprojekt.

Bygherrerådgivning udføres på alle niveauer fra de små rådgivningsopgaver til de store sager. Vores bygherrerådgivere trækker på en bred vifte af kompetencer fra fagspecialister i firmaets øvrige afdelinger og sikre ved tværfaglig tilgang, at der skabes tidligt overblik over projekternes mange udfordringer.

EKJ’s byggeledere forestår styring af byggeriets udførelse, og sikrer måloverholdelse af tid, økonomi, kvalitet samt arbejdsmiljøkoordination under projektering og udførelse.

Vores projekt- og projekteringsledelse er forankret i afdelingen for Project Management. Vi arbejder med målrettet kompetenceudvikling på alle niveauer og flere af vores projektledere er certificerede i fx PRINCE2®

Vi tilbyder bl.a. ydelser indenfor

Kontakt

Hans Peter Nielsen

Forretningschef, Project Management
Tlf: (+45) 21 99 93 35
Mail: hpn@ekj.dk