Projektledelse

Projektledelse

I EKJ er god projektledelse en forudsætning for virksomhedens virke og succes. Kvaliteten, fokus og værdierne i den måde vi leder og udfører projekterne på, er dermed afgørende for såvel forretningens lønsomhed som for kunde- og medarbejdertilfredsheden. EKJ’s projektledere har derfor fokus på følgende elementer:

  • Projektet skal have høj kvalitet
  • Projektet skal indfri de økonomiske mål
  • Projektet skal ledes
  • Kunden skal være tilfreds
  • Medarbejderne skal være tilfredse
  • Projekterne skal skabe læring

Fælles for alle projekter gælder, at der tages udgangspunkt i kundens behov, og at der tages ved lære af de løbende evalueringer. Vores kunders tilfredshed er et resultat af det gode konstruktive samarbejde mod det aftalte resultat – samt en aktiv og bevidst håndtering af de løbende ændringer, udfordringer og konflikter som ikke kan undgås.

EKJ’s projektledere anvender en faseopdelt projektstyringsmodel som sikrer ”Best Practice” i projektafviklingen, klar ansvarsfordeling, effektiv koordinering mellem fagområder samt dokumenteret risikostyring af projektet.

Projektledelse; Praktikforløb i EKJ

KONTAKT

p1

SUSANNE SKJELLERUP THOMSEN

Afdelingsleder, Project Management
Tlf: (+45) 28 98 89 18
Mail: sst@ekj.dk