Projektledelse

Projektledelse

Hos EKJ tilbyder vi projektledelse, og har mange års erfaring med at aflevere projekter til den aftalte pris, økonomi og kvalitet.

Vi anser god projektledelse som en forudsætning for den sunde virksomhed. I vores optik er det nemlig helt essentielt for enhver virksomheds virke og succes at kunne faciltiere processen og dermed opretholde fremdriften.

I EKJ arbejder vi ud fra en solid kvalitet, afgørende fokus og skarpe værdier i vores måde at føre projektledelse på. Derudover arbejder vi også for at skabe en lønsom forretning og vedligeholde en god kunde- og medarbejdertilfredshed.

For at nå vores mål om en solid projektledelse har vores projektledere følgende elementer for øje i deres rådgivning:

  • Projektet skal have en høj kvalitet
  • Projektet skal indfri de økonomiske mål
  • Projektet skal ledes
  • Kunden skal være tilfreds
  • Medarbejderne skal være tilfredse
  • Projekterne skal skabe læring

Et særligt vigtigt element for vores arbejde er selvfølgelig vores kunder. Derfor er vores udgangspunkt altid kunden og vedkommenes behov, ligesom vi løbende evaluerer og tager ved lære heraf. Når vores kunder er tilfredse viser det os, at vi er på rette vej, uanset løbende ændringer, udfordringer og konflikter. Vi kan via. vores erfaring se, at den aktive og bevidste håndtering og afvikling af projekter virker.

Vores projektledere arbejder ud fra en faseopdelt projektstyringsmodel, som sikrer ‘Best Practice’ i afviklingen af projektet:

  • Klar ansvarsfordeling
  • Effektiv koordinering mellem fagområder
  • Dokumenteret risikostyring af projektet
Projektledelse; Praktikforløb i EKJ

VI RÅDGIVER OGSÅ INDENFOR

KONTAKT

p1

SUSANNE SKJELLERUP THOMSEN

Afdelingsleder, Project Management
Tlf: (+45) 28 98 89 18
Mail: sst@ekj.dk