Byggeledelse

Byggeledelse

Vi har stor erfaring inden for byggeledelse, da vi i mange år har rådgivet på flere forskellige typer af bygge- og anlægsprojekter store såvel som små, ligesom vi har hoved- og fagentrepriser i vores kartotek.

Vi tilbyder målrettet og effektiv byggeledelse, og anser det som et af vores kerneområder. Byggeledelse kræver både byggeteknisk viden og overblik over byggeprocesser for at gennemføre målrettet og effektiv byggeledelse i et konstruktivt samspil mellem projektets parter. Vi er med helt fra de tidlige forslagsfaser.

Vi tilbyder en stram og målrettet styring for at sikre byggeriets rationelle fremdrift. I sidste ende bestræber vi os på at have byggeriet færdigt til aftalt tid, økonomi og kvalitet. Vi repræsenterer bygherre og påtager os det ansvar gennem bl.a. løbende byggetilsyn og -møder. Her udfører vi kontrol, så der er tryghed under hele udførselsperioden.

Byggeledelse

Har du et projekt, som falder ind under byggeri eller anlæg, så tilbyder vi byggeledelse. Vores dygtige byggeledere tager styring på byggeriets udførelse og sikrer rammerne inden for tid, økonomi og kvalitet. Derudover leder vi også arbejdsmiljøkoordinering under både projektering og udførelse.

Den grundige planlægning er systematisk, engageret og aktiv, og sker allerede inden byggestart. Vi leverer følgende ydelser:

  • Udarbejdelse af byggesagsbeskrivelser og udbudstidsplaner
  • Afholdelse af opstartsmøder med entreprenør
  • Tidsstyring
  • Økonomistyring
  • Koordinering af fagtilsyn
  • Styring af økonomi, kvalitet og tid
  • Kontraktopfølgning
  • Arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse
Myndighedsgodkendelser og -koordinering; Bygherrerådgivning

KONTAKT

p1

HANS PETER NIELSEN

Teamleder, Project Management
Tlf: (+45) 21 99 93 35
Mail: hpn@ekj.dk