Byggeledelse

Byggeledelse

EKJ har gennem en lang årrække udført byggeledelse på alle typer opgaver inden for bygge- og anlægsprojekter af såvel store som små opgaver i hoved- og eller fagentrepriser.

Målrettet og effektiv byggeledelse
Vi anser byggeledelse som et vigtigt fagområde, der kræver både byggeteknisk viden og overblik over byggeprocesser. Vores byggeledere gennemfører målrettet og effektiv byggeledelse i et konstruktivt samspil mellem projektets parter allerede fra de tidlige forslagsfaser.

For at sikre, at byggeriet skrider rationelt frem, og byggeriet står klart til aftalt tid, kræver det en stram og målrettet styring. Som bygherrens repræsentant sikrer vi vores kunder tryghed gennem hele udførelsesperioden gennem en klar og tydelig kommunikation. Vi afholder løbende byggetilsyn og byggemøder, hvor vi udfører kontrol og overvågning af tid, økonomi og kvalitet.

Myndighedsgodkendelser og -koordinering; Bygherrerådgivning

Byggeledelse

EKJ udfører byggeledelse på alle typer opgaver inden for byggeri og anlæg. Vores byggeledere forestår styring af byggeriets udførelse og sikrer måloverholdelse af tid, økonomi, kvalitet samt arbejdsmiljøkoordination under projektering og udførelse. Med en grundig planlægning før byggestart og systematisk, engageret og aktiv styring under udførelsen leveres følgende ydelser:

  • Udarbejdelse af byggesagsbeskrivelser og udbudstidsplaner
  • Afholdelse af opstartsmøder med entreprenør
  • Tidsstyring
  • Økonomistyring
  • Koordinering af fagtilsyn
  • Styring af økonomi, kvalitet og tid
  • Kontraktopfølgning
  • Arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse

KONTAKT

p1

HANS PETER NIELSEN

Teamleder, Project Management
Tlf: (+45) 21 99 93 35
Mail: hpn@ekj.dk