Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring

Det aftalte niveau for kvalitet sikres gennem planlægning og styring af projekteringsprocessen.

EKJ anvender ISO9001:2008 som grundlag for kvalitetsledelse, og er således kompatibel med de fleste mellemstore og store aktører i byggebranchen.

EKJ har standardiseret alle væsentlige led i projekteringsprocessen fra ide til aflevering, fra topledelse til udførelse, på tværs af fag og administration; og sikrer herved projektlederen en solid platform i projektet med værktøj til håndfast styring af det.

EKJ anvender PDCA-cirklen (plan-do-check-act) som metode for alle procedurer i et projekt.

EKJ’s kvalitetsstyringssystem gennemsyrer alle styringsområder, herunder:

  • Tidsstyring
  • Økonomistyring
  • Grænsefladestyring
  • Risikostyring
  • Ændringsstyring
  • Mødestruktur

EKJ’s kvalitetsstyringssystem er integreret med miljøledelse og arbejdsmiljøledelse.

Myndighedsgodkendelser og -koordinering; Bygherrerådgivning

KONTAKT

p1

CASPAR DICH DYSSEL

Projektleder, Project Management
Tlf: (+45) 30 71 81 70
Mail: cdd@ekj.dk