Klimasikring af Aalborg Vestby

En forhøjet kajkant og en bakket park med indbygget dige er to af de greb, der skal sikre Aalborg mod at blive oversvømmet i fremtiden.

Aalborg Kommune har sat gang i arbejdet med at klimasikre den ca. 2 km lange kyst- og havnestrækning, der strækker sig fra Limfjordsbroen til Vestre Fjordpark, og EKJ er den del af teamet, der skal afværge fremtidige oversvømmelser.

Projektet Bådparken bygger på tanken om, at klimasikringen både skal beskytte det unikke havneområde mod oversvømmelser, og bruges som en katalysator til at skabe endnu mere båd- og parkliv.

”Det er ret unikt, at man laver en helhedsplan for et relativt stort og folkekært område i Aalborg, hvor den helt store overskrift er klimasikring, som præger alt fra vejenes indretning til valget af planter. Det er helt afgørende, at området bliver sikret, fordi der er hyppige problemer med oversvømmelser i dag. Vores vigtigste opgave bliver så at løse de udfordringer samtidig med, at vi bruger muligheden til at gøre området endnu mere attraktivt,” siger Finn Oemig, der er chef for miljøafdelingen i EKJ.

Den grønne park som beskyttelse

Løsningen er inspireret af HafenCity i Hamborg, og Finn Oemig fremhæver tre greb, der skal være med til at sikre havnen og Vestbyen. Det første er, at kajkanterne skal forhøjes.

”Kajkanterne er generelt meget lave og nedbrudte og flere steder mere end 100 år gamle. Nu bliver vores opgave at gå alle kajkonstruktionerne efter og vurdere, om vi kan genbruge og bygge videre på de eksisterende kajkanter, eller om vi skal etablere kanterne på ny, så de kan udgøre et værn mod fremtidens vandstigninger,” siger Finn Oemig.

Et andet greb, der skal sikre Vestbyen mod oversvømmelser er udviklingen af en park, der hæver terrænet på land.

”Tanken er at udvikle områdets eksisterende parkstrøg til en større og mere sammenhængende park med masser af opholdsmuligheder, aktiviteter og bakket terræn. Når bølgerne går højt, vil parken fungere som et dige, der beskytter Vestbyen mod vandet, og klimasikringen bliver på den måde indbygget i de grønne arealer mellem havnen og beboelsesejendommene,” siger Finn Oemig.

Eksperimentarium for vandtæt byggeri

Det tredje greb fokuserer på, hvordan man bedst sikrer de huse, der holder til på havnen – fx båd- og roklubberne. Mange klubber har allerede gearet sig til omgivelserne ved at have ”kolde” lokaler med opbevaring i stueetagen, imens ophold og ”varme” lokaler findes på 1. salen.

”Når man bygger på kanten af vandet, kommer det med en risiko. Men i stedet for at bygge mure op, der skærmer husene på havnen, kan der være god ræson i at tænke som klubhusene og udvikle huse, der kan tåle at blive våde. Det er meget udbredt i fx Holland, og Bådparken kan potentielt blive et sted, hvor nye, vandtætte byggerier kan se dagens lys,” siger Finn Oemig.

Han tilføjer, at den eksisterende vejstruktur vil blive udviklet for at mindske unødvendig biltrafik. Målet er at skabe en vejstruktur, der er med til at definere nye og attraktive ruter for de bløde trafikanter uden at glemme den nødvendige biltrafik for bådejerne, der skal tilgå Vestre Bådehavn eller Skudehavnen.

I den kommende tid vil visionsoplægget blive udviklet til en egentlig projektbeskrivelse. Første etape er planlagt til at starte i slutningen af 2024, og klimasikringen ventes færdigetableret ved udgangen af 2027.

Visualiseringer: C.F. Møller Arkitekter

Vidste du, at …

Bådparken er inspireret af HafenCity i Hamborg? 

Vandtæt byggeri

I stedet for at bygge mure op, der skærmer husene på havnen, vil man i Bådparken eksperimentere med at udvikle huse, der kan tåle at blive våde. Det er en meget udbredt tilgang i fx Holland.

Når bølgerne går højt, vil parken fungere som et dige, der beskytter Vestbyen mod vandet, og klimasikringen bliver på den måde indbygget i de grønne arealer mellem havnen og beboelsesejendommene

Finn Oemig, chef for miljøafdelingen i EKJ

Bygherre

Aalborg Kommune

Samarbejdspartnere

Lokation

Aalborg

Status

I gang

Vores primære ydelser:

Byggeledelse.

Klimasikring.

Stier og veje.

VVM.

Konstruktioner inkl. spuns.