OUH Byggemodning

Ved projektet for OUH Byggemodning er EKJ medlem af konsortiet Medic OUH, og indgår i den daglige projektledelse og deltager i projekteringen af alle ingeniørdiscipliner for bygninger, byggemodning/infrastruktur samt miljøaspekter ved projektering af det nye Odense Universitetshospital OUH og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet SUND.

På et landbrugsareal i Odenses sydøstlige udkant planlægges etablering af en helt ny bydel med det nye Odense Universitets Hospital (OUH) og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (SUND) ved Syddansk Universitet. Projektet omfatter 250.000 m² bygninger, heraf er 25.000 m² psykiatri og 50.000 m² SUND samt byggemodning af 80 ha landbrugsjord.

Vejprojektet omfatter internt vejnet startende fra Munkebjergvejs forlængelse, der udføres af Odense Kommune:

 • To adgangsveje; Hospitalsvej Vest og Syd
 • Ringvej, der udføres som tosporet vej og ekstra vigespor på udvalgte delstrækninger af hensyn til udrykningskøretøjer
 • 3 signalregulerede kryds
 • Ankomst og aflæsningsareal ved hovedindgang
 • Udearealer ved serviceby
 • Ambulancegård med plads til ambulancer og lægebiler
 • 2.000 parkeringspladser, handicapparkeringspladser og cykelparkering
 • Brandveje
 • Stier
 • Skilte og afmærkning

Ydelser udført på projektet

 • Projekteringsledelse
 • Projektering af fremskudte arbejder for Odense Letbane, veje, parkeringspladser, afledning af regnvand og spildevand, forsyninger og jordarbejder
 • Udbud
 • Projektopfølgning
Kategorier:
Kunde: Region Syddanmark
Lokation: Odense
Areal: 250.000 m2
Færdiggjort: 2012-2021

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?