Urbanplanen

Første etape af udviklingsplanen for Urbanplanen er allerede i gang, herunder renovering af boliger i Urbanplanen samt arbejdet med at modernisere Remiseparken centralt i Urbanplanen. Nu tages der hul på anden etape, hvor området skal løftes et niveau højere med opførelsen af et nyt kvarter i det almene boligområde.

Projektet omfatter:

 • Udarbejdelse af lokalplan
 • Bebyggelsesplan for 20.000 m² nye boliger med butikker
 • Nye institutioner etableret som punkthuse i landskabet
 • Ombygning af idrætshal
 • Byggeri af ny mediatårn i eksisterende byggeri
 • Projekt for stier, veje og Urbanpladsen
 • Klimasikring med nye vandelementer, udearealer, klimaveje og overfladeløsninger for regnvand

 

Beboerne i området vil fremover få et langt mere trygt, og attraktivt boligområde med et levende bymiljø. Samtidig vil bydelen invitere den omgivne del af København til at nyde de rekreative grønne områder og de mange muligheder for fritidsaktiviteter.

Urbanplanen bliver et sted, hvor børn og voksne mødes, og hvor der bl.a. etableres skaterpark, nyttehaver og en scene, som kan bruges af både skolen, fritidsinstitutionerne og borgerne i området.

Ydelser udført på projektet

 • Projekteringsledelse
 • Projektering af konstruktioner, VVS, el, anlægsarbejder (veje og stier mv.)
 • Klimasikring – LAR
 • Miljøscreening – og sanering
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Arbejdsmiljøkoordinering P

Projektdetaljer

Kategori:
Bygherre: Københavns Kommune
Placering: København
Byggeperiode: 2017-2019
Værdi: 80 mio. kr.

Referenceblad

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?