Genopretning af veje 1:1 fra facade til facade og opgradering til nutidige standarder

EKJ er totalrådgiver under 4-årig rammeaftale om genopretning af veje 1:1 fra facade til facade og opgradering til nutidige standarder i et 3-partssamarbejde mellem bygherre, rådgiver og entreprenør.

Rammeaftalen har indtil juni 2023 haft karakter af et strategisk partnerskab, hvor TMFs totalrådgiverrammeaftaler og entreprenørrammeaftaler, danner grundlaget for faste samarbejder mellem kommunen, en totalrådgiver og en entreprenør, i et åbent og tillidsbaseret 3-partssamarbejde. Under dette samarbejde påtager parterne sig en gensidig forpligtigelse til at indgå i og udvikle en velfungerende og langvarig samarbejdsrelation omkring udvikling og realisering af de aftalte genopretningsprojekter.

Efter juni 2023 skal EKJ dog gennemføre fuldt entreprenørudbud af de enkelte projektpakker, med TMFs entreprenørrammeaftaleholdere som tilbudsgivere.

EKJ tildeles hvert år en ny pakke med nye vejstrækninger til genopretning. Det påhviler EKJ at indhente opmåling og LER-oplysninger af området, afholde ledningsejermøde, projektere og, efter juni 2023, udbyde alle arbejder samt gennemføre tilgængeligheds- og trafik-sikkerhedsrevision.

Projekterne indebærer endvidere samarbejde med en lang række interessenter, herunder beboere, lokale virksomheder, forsyningsselskaber, myndigheder m.m.

Indtil videre har EKJ haft 6 vejstrækninger til genopretning.

I første omgang var det Adelgade, Kronprinsessegade og Vester Farimagsgade. Det er alle 3 gader i indre København med tæt trafik, begrænsninger og afhængigheder. Projekterne omfatter nyt slidlag, kantstensopretninger, helleudbygninger, overkørsler, cykelsti, fortovsbelægninger, afledte afvandingsarbejder, pladsbelægninger, taktile tiltag, skilte og afmærkning.

Anden pakke på rammeaftalen omfatter vejene Churchillparken, Esplanaden og Hammerensgade. Disse 3 gader er også meget centralt placeret i København og er særligt kendt for at være lokationer med mange turister. Projekterne omfatter her nyt slidlag, kantstensopretninger, helleudbygninger, overkørsler, afledte afvandingsarbejder, fortovsbelægninger, taktile tiltag, skilte og afmærkning.

EKJ’s ydelser

  • Projekteringsledelse
  • Projektering og, efter juni 2023, udbud af alle arbejder
  • Tilgængeligheds- og trafiksikkerhedsrevision
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Fagtilsyn
  • Aflevering
Kategorier:
Kunde: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF)
Lokation: København - Indre By
Færdiggjort: 2021-2024

Københavns Kommune