Projekteringsledelse

Projekteringsledelse

Hos EKJ tilbyder vi projekteringsledelse, så dit projekt når godt i mål. Ingen byggeproces er optimal uden ledelse, og derfor koordinerer vores projekteringsledere alle leverancer – også over grænsefladerne. Derudover varetager de også kontakt til bygherre, rådgivere, leverandører og entreprenører.

Vores erfaring viser gang på gang, at tillid er essentielt for det gode samarbejde om ethvert byggeprojekt, og derfor stræber vi efter din tillid helt fra de indledende faser. Fra starten påtager vi os det ansvar, som følger med vores rådgivende rolle. Det gør, at du, og alle andre samarbejdspartnere kan påtage jeres rolle og dertilhørende ansvar, og gøre processen så let som muligt.

Så snart den gensidige tillid er etableret, handler det om at skabe tillid og samarbejde på tværs af projektet. Som en del af vores projekteringsledelse tilbyder vi arbejde i trygge rammer, så det bliver en selvfølge i arbejdet. Derved vil alle være trygge i det arbejde de udfører og den rolle de har for det samlede projekt.

Overblik over kompleksiteten

Hvis du ikke formår at tage et helikopterperspektiv på projektet, kan projekteringsledelse opleves som en kompleks og umulig opgave. Heldigvis er vores dygtige folk trænet i at skabe overblik i sådanne processer ved hjælp af nedenstående styringspunkter:

  • Aftaleforhold og organisation
  • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag
  • Tidsplaner
  • Projektøkonomi
  • Projektrisikostyring
  • Kommunikation og dokumentation
  • Udbud og kontrahering
  • IKT ledelse
  • Arbejdsmiljølovgivning
  • Mål for bæredygtighed

Vi tilbyder selvfølgelig vores ydelser både som en delydelse i en samlet rådgiveraftale, men også som enkeltydelse. Ved hvert projekt skræddersyer vi forløbet, så det lever op til alle krav og behov, der er opsat for projektet.

Projekteringsledelse

KONTAKT

SUSANNE SKJELLERUP THOMSEN

Forretningsudviklingschef, Forretningsudvikling
Tlf: (+45) 28 98 89 18
Mail: sst@ekj.dk