Grundig sortering af byggeaffald gav stor gevinst

Da nedrivningen af en forurenet oliefabrik stod til at koste bygherre 55 mio. kr., dykkede EKJ ned i alternativerne. Det gav i den grad pote.

EKJ blev hyret ind til at rive seks større bygninger ned, da Århusgadekvarteret i Nordhavn skulle omdannes fra industrihavn til boligområde. Blandt bygningerne var en gammel oliefabrik og et tankanlæg.

Overslaget lød på, at det kostede omkring 3 mio. kr. at skaffe sig af med resterne af den gamle oliefabrik, men miljøundersøgelserne viste siden, at bygningsmaterialerne var så forurenede, at det nærmere ville koste 55 mio. kr. at få destrueret byggeaffaldet. Det fik EKJ’s rådgiver Jens Strandby Jakobsen til at foreslå bygherren By & Havn, at de skulle tage nogle flere miljøprøver.

På den baggrund kunne EKJ hjælpe med at opdele bygningernes materialer i fire kategorier: Rene materialer, forurenede materialer, deponiegnede materialer og farligt affald.

”Til at starte med lignede det, at hele bygningen var farligt affald, og det er ekstremt dyrt at komme af med. Men den grundige sortering viste, at vi faktisk kunne genanvende flere materialer, end vi regnede med,” siger Jens Strandby Jakobsen.

Fyldte kajen op med knust beton

Samtidig kom det EKJ’s rådgiver for øre, at kajen i Nordhavn skulle fyldes op og udvides, og det gav ham ideen til at genanvende bygningernes deponiegnede beton til at fylde op med.

”Vi skulle selvfølgelig sørge for, at materialerne ikke påvirkede hverken havmiljøet eller brugerne af kajen. Derfor blev den knuste beton lukket ind og lagt i en højde, så det tager hensyn til fremtidige vandstigninger. Det havde været nemmere og hurtigere bare at bruge jomfrueligt materiale fra grusgraven, men den valgte løsning var bedre for miljøet, fordi man dels skal brænde mindre affald af, dels kan spare på brugen af nye ressourcer,” siger Jens Strandby Jakobsen.

Den jord, beton og mursten, der var sorteret i kategorien farligt affald, blev siden sendt til Holland, hvor Jens Strandby Jakobsen havde fundet en virksomhed med et anlæg, som kunne omdanne affaldet til fjernvarme.

”Man er nødt til at være nysgerrig og skubbe på, hvis man vil rykke på området. By & Havn var heldigvis en meget lydhør bygherre, når jeg kom med ideer til, hvordan vi kunne udnytte materialerne fra de gamle bygninger bedst muligt,” siger Jens Strandby Jakobsen.

Ønsker en offentlig database over byggeprojekter i nabolaget

Når Jens Strandby Jakobsen bliver hyret ind til at lave de indledende miljøundersøgelser ifm. nedrivninger, foreslår han altid at lave en sideløbende ressourcekortlægning, så man kan inddele materialerne i kategorier og udnyttet dem mest muligt igen.

”Vores mål er altid at skubbe materialerne så højt op i ressourcehierarkiet som muligt. Vi kunne drive det endnu længere, hvis der fandtes en offentlig database med en oversigt over, hvilke byggeprojekter der var på vej i nærområderne. Så kunne vi for alvor begynde at tænke materialerne ind i et større cirkulært system af genanvendelse, hvor vi samtidig minimerer transporten.”

Fotos: By & Havn, By & Havn/Kontraframe samt EKJ.

  

5 gode råd til at genbruge byggematerialer

Færre udgifter til affaldsafbrænding og indkøb af nye materialer, bygninger med historie og sjæl og en nødvendig håndsrækning til miljøet. Det er blot nogle af fordelene, hvis man går strategisk til nedrivningsarbejdet og ser bygningen som et ressourcelager.

Få de bedste råd til at komme i gang  

Til at starte med lignede det, at hele bygningen var farligt affald, og det er ekstremt dyrt at komme af med. Men den grundige sortering viste, at vi faktisk kunne genanvende flere materialer, end vi regnede med.

Jens Strandby Jakobsen, miljørådgiver på Nordhavn

Bygherre

By & Havn

Lokation

Nordhavn, København

Vores primære ydelser:

Totalrådgiver på nedrivning af seks bygninger – herunder en gammel oliefabrik og et tankanlæg. 

Forureningsundersøgelser og kortlægning af miljøproblematiske stoffer i bygningsmaterialer, installationer m.v.

Opgørelser over potentialer for genanvendelse af nedrevne byggematerialer til kommende byggerier på lokaliteten 

Miljørådgivning ved uforudsete forureninger, tilsyn med sanering, særligt med asbestrengøring, samt arbejdsmiljøkoordinering og byggeledelse.

Sanering, nedbrydning og bortskaffelse af alle konstruktioner/anlæg i deres helhed.