Nænsom renovering af københavnsk kulturarv

Som byggeherrerådgiver på renoveringen af den fredede Hvide Kødby i København gælder det om at være særdeles detaljeorienteret og kunne forudsige de udfordringer, der kan opstå, når man renoverer en bygning for at genskabe det originale udtryk fra 1934.

Engang udgjorde de karakteristiske hvide bygninger med de blå døre og vinduer Københavns slagtehaller. I dag lægger de fredede bygninger i Den Hvide Kødby på Vesterbro rum til bl.a. fødevaregrossisten Inco og en række restauranter, og netop de 10.500 m2 kvadratmeter står foran en større renovering, som EKJ hjælper Københavns Ejendomme med som bygherrerådgiver og byggeleder.

Hele bygningens klimaskærm skal udskiftes. Det betyder at tag, facader og bygningens mange forskellige karakteristiske vinduer fra 1. sal og op enten skal udskiftes eller restaureres, så de kommer så tæt på det originale udtryk som muligt.

”Det er en enormt spændende, men også krævende opgave at være totalrådgiver på. Vi skal på den ene side forestå en detaljerig renovering, der sikrer, at vi fremhæver bygningens originalitet. På den anden side skal bygningen være i drift under hele renoveringen, så Inco fortsat kan få såvel vareleveringer som kunder på besøg – og områdets mange restaurantgæster kan nyde deres aften uden at få byggestøv i deres mad,” siger Peter Bjarne Jensen, der er en af EKJ’s to projektledere på opgaven.

Medarbejdernes sikkerhed er højprioritet

Den Hvide Kødby er fredet, og renoveringen koordineres derfor meget tæt med Slots- og Kulturstyrelsen. Det betyder også, at de steder, hvor der stadig er originale vinduer, skal de tages ud, restaureres og genindsættes, mens nye vinduer, maling og andre materialer skal følge Slots- og Kulturstyrelsens krav. Man overlader intet til tilfældighederne, når man restaurerer Danmarks kulturarv.

”Vi renser bygningerne for alt, som ikke er originalt, så vi kan genskabe udtrykket fra 1934. Vores job er at sikre kvaliteten igennem hele processen, og i virkeligheden også at forudse, hvor der kan opstå udfordringer, så vi kan forebygge dem ved at stille de rette krav i udbuddet. Én udfordring er for eksempel, at Kødbyen er et ekstremt travlt område med mange besøgende og biler, der kører ind og ud af området. Her gælder det især om at tænke på medarbejdernes sikkerhed. Derfor har vi besluttet vi at etablere to tårne, som gør, at medarbejderne kan gå fra byggepladsen og direkte over til bygningerne via gangbroer i 1. sals højde uden at komme i karambolage med biler og gæster nede i gadeplan,” siger Peter Bjarne Jensen.

På samme vis har EKJ anbefalet at skifte det klassiske stillads ud med et rækværk hele vejen rundt om bygningen for at gøre det lettere for de daglige brugere at komme ind og ud af bygningen. Til gengæld lukker man hermetisk af, når arbejdsdagen er slut, så Kødbyens festende weekend-gæster ikke lader sig friste til at gå ombord i byggepladsen.

Den helt rigtige entreprenør

Renoveringen opstartes hurtigst muligt og ventes at vare indtil starten af næste år. Valget af entreprenør, der efter et udbud landede hos Kjær Knudsen, har EKJ også lagt ekstra kræfter i.

”Vi inviterede alle de entreprenører, som var prækvalificeret til at byde på opgaven, ud for at se bygningerne. For godt nok har de alle sammen arbejdet med fredede bygninger tidligere, men der er så mange specifikke detaljer, som skal genskabes. Dem ville vi gerne give entreprenørerne et indblik i på forhånd, så de bedre kunne vurdere, om det var en opgave for dem,” siger Peter Bjarne Jensen.
Det er desuden et krav, at hovedentreprenøren skal løse langt størstedelen af arbejdet selv og begrænse brugen af underentreprenører. Det sker for at sikre, at der ikke kommer virksomheder ind, som ikke kan håndtere den særlige opgave, det er at arbejde med fredede bygninger.

EKJ’s arbejde stopper dog ikke, selv om renoveringen går i gang. Københavns Ejendomme har nemlig valgt at hyre EKJ som byggeleder også. Det betyder, at flere af Peters kolleger vil være til stede på byggepladsen, når renoveringen sætter i gang. De skal sørge for, at alt forløber som planlagt, at arbejdsmiljøet lever op til kravene, og at der bliver afholdt byggemøder.
Samtidig står EKJ’s Miljøafdeling for, at de valgte materialer lever op til miljøkravene, og at de samtidig udvælges med omtanke på såvel deres energiaftryk og det fremtidige energiforbrug.

Vidste du, at

Projektet er det hidtil største renoveringsprojekt i den Hvide Kødby? Bygningen er fredet, og renoveringen omfatter udover 2.175 m2 tag, udskiftning af 36 vinduer i ryttertag, 602 vinduer i shedtage og restaurering af 18 originale vinduer.

Det er en enormt spændende, men også krævende opgave at være totalrådgiver på. Vi skal på den ene side forestå en detaljerig renovering, der sikrer, at vi fremhæver bygningens originalitet. På den anden side skal bygningen være i drift under hele renoveringen.

Peter Bjarne Jensen, EKJ's projektleder på Den Hvide Kødby

Bygherre

Københavns Ejendomme

Lokation

København

Vores primære ydelser:

Bygherrerådgivning og byggeledelse af den største renovering i Kødbyens historie

Restaurering og genskabelse af kulturarv fra 1934 i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen 

Renovering mens såvel bygninger som området er i drift

Skærpet fokus på arbejdsmiljø