Et nyt supersygehus på vej

EKJ er i joint venture med de italienske ingeniører Politecnica rådgiver på opførelsen af det nye Sjællands universitetshospital i Køge.

I marts 2023 kunne Sjællands Universitetshospital åbne dørene til den første fjerdedel af det kommende supersygehus.

Den nye fløj indeholder primært ambulatorier, daghospital og intensivstuer, mens kirurgiske og medicinske afdelinger, der kan foretage højtspecialiseret behandlinger, som borgerne tidligere skulle tage til Rigshospitalet for, kommer i de kommende afsnit. Derudover rummer fløjen 150 enestuer fordelt på fem etager med udsigt over Køge Bugt eller Sjælland.

Sikrer de danske standarder

EKJ rådgiver i joint venture med de italienske ingeniører og arkitekter Politecnica det ligeledes italienske totalentreprenørteam KHPT i opførelsen af supersygehuset, der er en udvidelse af det allerede eksisterende sygehus i Køge.

”Vi indtager en lidt speciel brobygger-rolle, nu vi er et internationalt team, der bygger på dansk jord. For selv om der findes mange EU-standarder, er der også rigtig mange områder, der er reguleret af nationale regler, eller som løses bedst med dansk know how,” fortæller Jakob Kall, der er EKJ’s projektleder på Sjællands Universitetshospital.

”Et godt eksempel er, at vi har brug for at grave gamle tegninger og dokumentation frem hos bl.a. kommunen, når vi skal undersøge, hvordan vi bedst kobler det gamle sygehus fra 1984 sammen med tilbygningerne. Den opgave er svær at gå til, hvis man ikke har indsigt i det danske system og det danske sprog for den sags skyld. På samme vis ligger rollen som anerkendt statiker, der skal tjekke de bærende konstruktioner, naturligt hos os, da det kræver dansk certificering.”

Helikopterplatform og radioterapi

Udover at være den faste kontakt til de danske myndigheder og sikre, at byggeriet lever op til alle danske standarder, bringer EKJ sin fagekspertise i spil på en lang række områder. EKJ har blandt andet projekteret hospitalets nye helikopterplatform, hvor de akutte transporter kan lande i 8. sals højde og køre direkte ind på operationsstuen.

”Det er en opgave, der skal tænkes virkelig godt igennem, for det er bestemt ikke ukompliceret at etablere en så tung konstruktion i 50 meters højde. Vores tilgang bliver, at vi bygger platformen færdig på jorden for så at hejse den op ved hjælp af to kraner.”

Udover helikopterplatformen har EKJ bl.a. også projekteret hospitalets radioterapibygning, der bygges som en form for bunker med 2,6 meter tykke betonvægge, der skal sikre, at strålebehandlingen inddæmmes i den dertil indrettede bygning.

Billeder:  Torben Noa Åndahl

Vidste du, at …

EKJ har projekteret hospitalets nye helikopterplatform, hvor de akutte transporter kan lande i 8. sals højde og køre direkte ind på operationsstuen?

En særlig rolle

Det er en italiensk totalentreprenør, der styrer projektet, og EKJ fungerer derfor også som brobygger ift. danske myndigheder og standarder.

Vi indtager en lidt speciel brobygger-rolle, nu vi er et internationalt team, der bygger på dansk jord. For selv om der findes mange EU-standarder, er der også rigtig mange områder, der er reguleret af nationale regler, eller som løses bedst med dansk know how.

Jakob Kall, projektleder i EKJ

Bygherre

Region Sjælland

Samarbejdspartnere

Lokation

Køge

Status

I gang

Vores primære ydelser:

Rådgivning om danske krav og normer.

Risikovurdering.

Myndighedsbehandling.

Anerkendt statiker på konstruktionsprojekt.

Geoteknik.

Brandstrategi.

Arbejdsmiljøkoordinering.

Sikre opfyldelse af DGNB-krav.