Energioptimering

Hos EKJ har vi stor er faring med at yde energioptimering. Vi går nemlig ind for den grønne dagsorden, og tænker bæredygtighed ind, hvor det er muligt, i alle vores projekter. Vi udnytter og genanvender alle ressourcer i rådgivningen og projekteringen ved både renoveringer og nybyggeri.

På projekter, som omhandler nybyggeri, er energioptimering en essentiel og uundgåelig del. Det er nogle fantastiske projekter, hvor vi helt fra starten af processen tænker miljøvenligt. Det handler ofte om at få alle ender til at mødes, og det opnår vi gennem tæt dialog med de øvrige rådgivere ved det pågældende projekt. Her bliver alt fra facade og installationer bragt i spil og vendt fra alle sider.

Vores anden gren ved energioptimering er vores mange renoveringsprojekter. Ved disse projekter er det nemlig vigtigt ligeledes at tage højde for den oprindelige konstruktion, når vi skaber de nye optimerede resultater. Her er nogle af nøgleområderne bygningsfacaden og de tekniske installationer, da de oftest ses som essentielle elementer for vores rådgivningopgaver.

Energioptimering

Vores hjerte banker for bæredygtighed, og det skinner ligeledes igennem her. Vores energioptimering tager netop et udgangspunkt her, og vi forsøger altid på bedste vis at genanvende eksempelvis bygningsmaterialer. Ved genanvendelse nedsætter vi mange af de processer, som indgår i produktionen af nye materialer og bortskaffelsen af de gamle. Når det kan lade sig gøre, går vi i høj grad ind for genbrug, bæredygtighed og genanvendelse, og anvender det i vores tilknyttede projekter.

Hos EKJ ligger vores kernekompetencer i:

  • Projektering af de tekniske installationer sker med fokus på opnåelse af energioptimering og godt indeklima.
  • Totaløkonomiske vurderinger omkring energiomkostninger på valg af tekniske løsninger, renovering af facade eller ældre installationer.

Kontakt

Morten Zimmermann

Innovationschef, VVS-afdelingen
Tlf: (+45) 20 27 83 94
Mail: mzi@ekj.dk

Projekter

Se eksempler på projekter hvor vi har udført energioptimering