Indeklima

Indeklima er blevet et stort emne i vores branche. Manglen på det gode indeklima kan nemlig få konsekvenser for både bygningens sundhed, men også for de mennesker, som befinder sig i byggeriet. Vi tilbyder rådgivning og projektering på området.

Området her bliver i højere grad vigtigt, fordi vi hele tiden bliver klogere på, hvordan vores omgivelser påvirker os. Indeklimaet har vist sig at have stor effekt på både menneskers helbred og koncentrationsevne, ligesom det påvirker bygningens stand. I værste fald kan et dårligt indeklima medføre store og alvorlige konsekvenser

Dog er det også en kompleks størrelse, og vi kommer kun i mål med helikopterperspektivet intakt. Når vi arbejder, ser vi på alle faktorer og de indbyrdes forhold der måtte være for derigennem at forstå det gensidige forhold, og effekten på langt sigt.

Med vores tværfaglige tilgang når i blandt andet omkring følgende:

  • Bygningsudformning
  • Materialevalg
  • Facadevalg

Vores proces kan dog variere ved nybyggeri. Her skal indeklimaet tænkes ind helt fra starten i skitseringen for at sikre et optimalt samspil for alle faktorer.

Indeklima

Energiforbrug, isolering og indeklima

For at skabe et optimalt energiforbrug projekterer vi tekniske installationer ved både renovering og nybyggeri. Disse spiller nemlig en særlig rolle, når alle faktorer skal medregnes.

Et middel mod målet er udluftning og ventilation. Disse faktorer er essentielle for at opnå godt indeklima, og derfor er det en stor del af vore arbejde på området. Bygninger isoleres langt bedre end tidligere, hvilket stiller endnu større krav til ventilationen i bygningerne. Alt dette skal tænkes ind i projektet så tidligt som muligt.

Vores ydelser omfatter

Indeklimasimuleringer:

  • Bsim, IESVE, CFD
  • Lysberegninger
  • Energirammeberegninger

Kontakt

Morten Zimmermann

Innovationschef, VVS-afdelingen
Tlf: (+45) 20 27 83 94
Mail: mzi@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført indeklima