Nyt Universitetshospital i tæt tilknytning til Syddansk Universitet

EKJ har som medlem af konsortiet Medic OUH deltaget i projekteringen til og med projektforslag af alle ingeniørdiscipliner for bygninger, byggemodning/infrastruktur samt miljøaspekter for det nye Odense Universitetshospital OUH

Nybyggeri af i alt 200.000 m² bygninger, heraf er 25.000 m² psykiatri. Endvidere byggemodning af 80 ha landbrugsjord og etablering af 2,8 km veje, letbanetracé samt vandelement langs eksisterende vandløb.

OUH omfatter behandlingsområder, billediagnostik og stråleterapi, laboratorier og intensiv, sengebygninger m.v.

EKJ er medlem af konsortiet Medic OUH og har som sådan indgået i den daglige projektledelse for konsortiets projektteam, herunder etablering af fælles projektkontor, opbygning af projektledelsens supportfunktioner for samlet økonomistyring, risikostyring, planlægning og tidsplaner, afrapportering, kvalitets- og miljøledelse og strategi/plan for kontraktkompleks og udbud.

EKJ bidrog herudover, i samarbejde med det øvrige ingeniørteam, med projektering indenfor alle ingeniørdiscipliner; Konstruktioner, vvs, ventilation, el og energirådgivning.

EKJ havde ansvaret for bæredygtighedsledelse på OUH med henblik på en eventuel certificering efter DGNB.

EKJ har endvidere udarbejdet VVM-redegørelse og miljørapport for det samlede byggeri og projekteret byggemodning og infrastruktur på de 80 ha tidligere landbrugsjord i perioden 17/01/2016-01/09/2018.

Projektet er efter færdiggørelse af projektforslag i juli 2017 overgået til at skulle færdigprojekteres og udføres i totalentreprise. EKJ har været projekteringsleder for ingeniørdelen til og med projektforslag.

Konsortiet Medic OUH består af KHR Arkitekter A/S, White Arkitekter A/S, White Arkitekter AB, Dall& Lindhardtsen A/S, Schønherr, WSP Sverige AB, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Oluf Jørgensen A/S samt en række underleverandører.

Forud for hospitalets overgang til totalentreprise var Medic OUH totalrådgiver for et samlet projekt omfattende både hospitalet og det nye sundhedsvidenskabelige fakultet SUND, der er ligger mellem og sammenbygget med hospitalet og det eksisterende Syddansk Universitets bygninger. Medic OUH er fortsat som totalrådgiver for SUND i alle projektfaser, herunder med EKJ som projekteringsleder for ingeniørdelen.

EKJ’s ydelser

  • Projekteringsledelse, herunder Tidsstyring, Økonomistyring og Risikostyring
  • Projektering af konstruktioner, VVS, ventilation, el samt byggemodning, infrastruktur og klimasikring
  • Ansvarlig for VVM-redegørelse og miljørapport
Kategorier:
Kunde: Region Syddanmark
Lokation: Hestehaven 140, 5260 Odense
Færdiggjort: 2017
Arkitekt: KHR Arkitekter A/S, White Arkitekter A/S, White Arkitekter AB, Dall& Lindhardtsen A/S

Nyt OUH