Stubberupgård

Helhedsrenovering og modernisering af socialpsykiatrisk botilbud i drift med boliger efter servicelovens § 108, herunder ombygning og sammenlægning af eksisterende boliger samt nybyggeri til samlet 44 boliger i en mere tidssvarende kvalitet.

Stubberupgård er et botilbud for sindslidende borgere efter Servicelovens § 108. Beboerne er sindslidende borgere med ikke-udadreagerende adfærd, men personalet er, belært af ulykkelige hændelser på andre bosteder samt muligheden for hasteanbringelser af mere uberegnelige typer sindslidende på Stubberupgård, beskyttet med overfaldsalarm og færdes altid to og to sammen.

Botilbuddet omfatter både før og efter helhedsrenoveringen 44 boliger, som tilvejebringes ved ombygning til mere tidssvarende boliger med eget bad i “Hovedbygningen”, “Annekset” og “Boligen”, samt opførelse af 14 nye boliger fordelt på 2 boliglænger, omkring det eksisterende ”Maskinhus”. De nye bolig-længer indeholder endvidere fællesrum, træningsrum- og køkken samt træningsrum og kreativt værksted, for botilbuddets beboere, hvor bostedets fællesfunktioner samles på en overskuelig og tilgængelig måde. Bygningen danner sammen med ”Hovedbygningen” og ”Boligen” en central gårdsplads, som er med til at understøtte Stubberupgårds fokus på fællesskabet, tilgængelighed til aktiviteter, overskuelighed og tryghed. Helhedsrenoveringen omfatter genopretning og optimering af bygningernes primære og kompletterende bygningsdele. Herudover optimeres bygningernes energiforbrug, indeklima, klimatilpasning (skybrudssikring) og handicaptilgængelighed, med det mål at sikre ejendommens levetid og værdier.

Projektet har haft særlig fokus på bæredygtige løsninger i h.t. ByKs bæredygtighedsværktøj. Herunder har EKJ gennemført totaløkonomiske scenarieanalyser og beregninger (LCA og LCC) af udvalgte bygningsdele. Byggeriet lever op til lav-energikrav i h.t. BR18.

Projektet udføres i etaper med botilbudet i drift og etapevis genhusning af bostedets beboere i midlertidige pavilloner opstillet på området:

 • Etape 1, Nedrivning og opførelse af 16 nye boliger og
 • Etape 2, Helhedsrenovering og ombygning

 

EKJ har projekteret alle ingeniørfag i projektfaserne Idéoplæg, Byggeprogram, Dispositionsforslag, Projektforslag, Myndighedsprojekt,
Udbudsprojekt, Udførelsesprojekt/Hovedprojekt, Udførelse, Aflevering og Drift.

Læs mere om Stubberupgaard her

Foto: Rendering

Ydelser udført på projektet

 • Registrering og tilstandsvurdering
 • Forundersøgelser
 • Projektering af nedrivning
 • Energioptimering
 • Totaløkonomiberegning
 • Indeklimaoptimering og ‐simulering
 • Projektopfølgning
 • Byggeledelse
 • Som udført dokumentation
 • Fagtilsyn
 • Mangelgennemgang og aflevering
 • 1‐års gennemgang
Kategorier:
Kunde: Byggeri København (ByK)
Lokation: Stubberupvej 4, 4140 Borup
Areal: Renovering 2.800m2/ nybyg 1.050 m2
Færdiggjort: 2017-2021
Værdi: 85 mio. DKK
Arkitekt: Rørbæk og Møller og Leth & Gori

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?