Helhedsrenovering af socialpsykiatrisk botilbud

Projektet er udført under strategisk samarbejde med Københavns Kommune

Thorupgården er et socialpsykiatrisk botilbud med 112 pladser, herunder boliger, fælles områder, kantine, produktionskøkken samt administrationslokaler, i alt 12.000 m² og 3.000 m² kælder med parkeringsareal. Ejendommen huser også administrative funktioner for Socialtilsynet og Socialforvaltningen (SOF) ved Borgercenter Voksne samt aktivitets- og samværstilbud for både beboerne og borgere udefra.

Botilbuddet er underlagt Serviceloven og indeholder hovedsageligt §108 boliger (længerevarende ophold) og et mindre antal §107 boliger (midlertidigt ophold). Projektet har skabt forbedrede og tidssvarende rammer for personale og beboere, herunder forbedrede livsvilkår for nogle af kommunens mest sårbare borgere, og vedligeholdelsesefterslæbet på ejendommen er nedbragt.

Den helhedsorienterede renovering er gennemført ud fra rentabilitetsprincipper og fokus på at reducere energiforbruget. Gennem nyindretning, opgradering af installationer m.v. er bygningens funktion som botilbud opretholdt, og levetiden betragteligt forlænget. Hermed er et af de mest effektive bæredygtighedsgreb understøttet, nemlig muligheden for at bevare eksisterende byggeri frem for at rive ned og bygge nyt. Bygningens samlede energiforbrug er nedbragt ved isolering af tagetagen og optimering af installationer med hensyn til energiforbrug, og indeklimaet er forbedret. Der er etableret nye ventilationsanlæg med varmegenvinding, nyt varmeanlæg, nye LED belysningsanlæg i fællesområder samt styring via CTS.

I programmeringsfasen deltog EKJ i møder med personale, beboere og Socialtilsynet og Socialforvaltningen (SOF), og deres ønsker og erfaringer blev i videst muligt omfang indarbejdet. Beboerne og personalet var genhuset under udførelsen.

Projektet er udført under det strategiske samarbejde DSPPLUS hvor EKJ er ingeniørrådgiver og Part i Operationel Ledelse og Styregruppe i Strategisk Partnerskab med Byggeri København (ByK), Rørbæk & Møller (arkitekt) og Jakon (entreprenør).

EKJ's ydelser

   • Projekteringsledelse
   • Bæredygtighedsledelse
   • Registrering af eksisterende forhold
   • Miljøscreening og -sanering
   • Projektering og projektopfølgning af konstruktioner og tekniske installationer
   • Energioptimering/energirammeberegning
   • Arbejdsmiljøkoordinering P
   • Fagtilsyn
   • Aflevering og mangeludbedring
   • 1 års-eftersyn

Projektdetaljer

Kategorier:
Kunde: Københavns Kommune
Lokation: Thorupgade 8, København N
Areal: 2.000 m² og 3.000 m² kælder, 112 boliger
Færdiggjort: 2017-2021
Værdi: 93 mio. DKK
Arkitekt: Rørbæk & Møller

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?