Rokadeplan til samling af brystkirurgiske afdelinger i Region Hovedstaden

Samling af brystkirurgiske afdelinger fra Rigshospitalet og Herlev Hospital på Gentofte Hospital

Herunder er etablerer ambulatorium, tre undersøgelsesafsnit, et sengeafsnit og et administrativt afsnit for staben og afdelingsledelsen, kontorlokaler for læger og forskere mv. samt en patologisatellit, som vil være en udefunktion fra Patologiafdelingen på Herlev Hospital. Projektet omfatter 1.786 m² kontorlokaler, 3.440 m² behandlingsområder, 900 m² sengestuer og 450 m² laboratorier, i alt 6.576 m².

Projektet, hvor flere bygninger ombygges, indebærer en kompliceret rokade med permanente og midlertidige ud- og indflytninger internt på Gentofte Hospital og eksternt til/fra Herlev Sygehus og Rigshospitalet og udføres derfor i 5 etaper. Følgende bygninger er helt eller delvist ombygget:
– Bygning XA2, stueetagen ombygget til mammoscreeningsenhed
– Bygning C ombygget til Mammaradiologisk Afdeling, med MR-scanner, administration og beskriverpladser
– Bygning Ø, stueetagen ombygget til brug for Brystkirurgisk Ambulatorium
– Bygning D2, stueetagen ombygget til administration og 1. sal ombygges til Brystkirurgisk Sengeafsnit
– Bygning R1, del af 3. sal ombygget til Kontorafsnit for Brystkirurgi
– Bygning Ft ombygget til Satellitfunktion for Patologisk Afdeling på Herlev Sygehus
– Bygning NA2, 2. sal ombygget fra enmandskontorer til mødelokaler og flerrumskontorer.

De dele af de berørte bygninger, der ikke blev ombygget, var i drift i udførelsesperioden.

Projekteringen omfatter konstruktive ændringer og alle installationer, herunder kloak, VVS, ventilation, el-installationer, CTS, brandsikring, rørpostsystem m.v.

Koordinering af bygherreleverancer omfattede montage af Mammografiapparater og ultralydsapparater.

Projektet er vundet i miniudbud under rammeaftale med Region Hovedstaden.

Billeder: Google 

 

EKJ's ydelser

   • Projekteringsledelse
   • Registrering af eksisterende forhold
   • Brugersamarbejde
   • Projektering af konstruktioner og tekniske installationer
   • Koordinering af bygherreleverancer
   • Arbejdsmiljøkoordinering P
   • Udbud og kontrahering
   • Projektopfølgning
   • Byggeledelse
   • Fagtilsyn
Kategorier:
Kunde: Region Hovedstaden, Center for Ejendomme
Areal: 6.576 m²
Færdiggjort: 2022
Værdi: 45 mio. DKK
Arkitekt: Dall & Lindhardtsen