Kategori: Ydelser

Kategori til ydelser

Vi rådgiver i Københavns nye kanalby

“EKJ er med til at kigge på de overordnede sammenhænge med fokus på at sikre kvaliteten på vegne af bygherre. Som rådgiver er det spændende at være med til at sætte et lille aftryk på Enghavebrygge. Lige nu står den meget rå og ufærdig, men vil se helt anderledes ud i 2021,” siger Hans Peter […]

VVS-anlæg

VVS-anlæg Hos EKJ tilbyder vi rådgivning indenfor alle typer af VVS-anlæg. Disse anlæg er en essentiel del af alle projekter, og derfor lægger vi stor værdi i vores arbejde. Derudover stræber vi efter altid at skabe de grønneste løsninger, så bæredygtigheden kommer i spil. Når vi arbejder med VVS-rådgivning kommer vi omkring alt fra vejledning, [...]

Ventilation

Ventilation Hos EKJ tilbyder vi rådgivning ved alle former for ventilation. Indeklimaet får stadig større fokus, og det stiller flere og nye krav til blandt andet udluftningen i byggerierne. Vores erfaring er bred med alt fra vejledning, projektering og  vurdering til teknisk byggestyring og tilsyn. Vores rådgivning tager udgangspunkt i en helhedsforståelse af byggerier med fokus [...]

Kloakanlæg

Kloakanlæg Kloakanlæg Kloakering og afvanding af bygninger og tilhørende udenomsarealer udgør et væsentligt og vigtigt segment i EKJ's rådgivning siden firmaets grundlæggelse. Det er netop noget af det, som kan have den største betydning i byggeriet. Rådgivningen omfatter vurderinger, projektering, tilsyn og opfølgning vedrørende alle former for kloak, herunder også kloak for industri, laboratorier og [...]

Grundvandsundersøgelser

Grundvandsundersøgelser EKJ tilbyder rådgivningen inden for grundvandsundersøgelser med en solid erfaring i bagagen. Fornyligt var vi nemlig også med på et miljøprojekt af historisk karakter, nemlig Cityringen i København. Vidste du, at det årlige forbrug af grundvand i Danmark er ca. 700 mio. m3. En tredjedel bruges til husholdning, en tredjedel til landbrug og gartnerier og [...]

Bygningssyn

Bygningssyn Hos EKJ tilbyder vi bygningssyn, som skaber overblik vedrørende tilstand og situation for dit byggeri. Vi udfører gennem årene mange bygningssyn, hvor vi blandt andet undersøger vedligeholdelse og reklamationsfejl tilbage fra byggeprocessen. Vedligeholdelsestilstanden er en afgørende faktor i ethvert bygningssyn, og det indebærer alt vedrørende vinduer, tag, faldstammer og varmeanlæg mm. Med resultaterne herfra [...]

Miljøtilsyn og -koordinering

Miljøtilsyn og -koordinering Vi tilbyder miljøtilsyn på baggrund af solid erfaring. Hos EKJ har vi gennem 20 år lavet tilsyn på flere store og små projekter. Tre tidligere meget forurenede grunde vi har ydet rådgivning på, er Sundby Gasværk, Østre Gasværk og Valby Gasværk. I nyere tid er Redmolen, Frihedsmuseet og Cityringen i Københavns undergrund [...]

Elevatoranlæg

Elevatoranlæg Elevatoranlæg er i dag ikke kun et spørgsmål om transport af personer og gods op og ned i en bygning, som det var engang. Nu er der langt større krav til, hvad et elevatoranlæg skal bruges til, og dertil medfølger ligeledes en række tekniske krav Vi møder ofte krav om særlige styringer, f.eks ”farligt [...]

Bygningsautomation

Bygningsautomation EKJ har bred viden og erfaring  inden for alle typer af bygningsautomation, herunder Stand-alone systemer, BMS-anlæg (Building Management System) indeholdende bygningstekniske anlæg som CTS-anlæg (Central Tilstandskonstrol og Styring) og IBI-anlæg (Intelligente Bygningsinstallationer). Vi designer alle systemerne individuelt, så de tilpasses kundens behov, og dermed giver den bedste og mest optimale løsning vurderet ud fra [...]

Brandsikringsanlæg

Brandsikringsanlæg Hos EKJ får du professionel rådgivning i forbindelse med brandsikringsanlæg. Disse anlæg er essentielle for en lang række af de byggerier vi er en del af. De reder liv, og derfor stræber vi efter at tilbyde det bedste produkt tilgængeligt på markedet hver eneste gang. Vi vil sikre både virksomhed og menneske.  I vores [...]