Kategori: Ydelser

Kategori til ydelser

Solceller

Energi, lys og varme fra solceller er en af de vigtigste energikilder i det fremtidige bæredygtige samfund og globalt set den hurtigst voksende energikilde i dag - til stor gavn for miljøet. Vores hjerte banker for bæredygtighed, og derfor er netop opgaver med solceller vigtig for os. Vi har sat et bæredygtighedsfokus i verden, og [...]

Certificering DGNB

Certificering DGNB Vi er, hvis vi selv skal sige det, DGNB-nørder. Bæredygtighed ligger tæt på vores hjerte, og derfor har vi også taget del i at udvikle den danske udgave af DGNB. Den er ambitiøs og lever op til landets høje standarder på alle parametre. Vi er stolte af at være medlem af den danske [...]

Tilbudsprojektering

Hos EKJ tilbyder  vi tilbudsprojektering, da vi hjælper med at realisere mange alsidige vej-, bro- og baneprojekter rundt om i Danmark, eksempelvis Metro Cityringen, Spuns Syd nye motorvej mellem Låsby – Funder, den nye jernbane København – Ringsted samt Ringsted – Rødby. I vores anlægssektor har vi ca. 45 projektledere, ingeniører og tekniske designere som [...]

Teknisk Due Diligence

Hos EKJ tilbyder vi rådgivning inden for teknisk due diligence, fordi vi ved, hvilken værdi det giver kunden. Med dette værktøj gør vi det klart, hvad du får, når du køber en ejendom. Vi har i mange år arbejdet med TDD, og der er også fordele i rådgivningen set fra sælgers side. Ejendomsinvestering er noget [...]

Projekteringsledelse

Projekteringsledelse Hos EKJ tilbyder vi projekteringsledelse, så dit projekt når godt i mål. Ingen byggeproces er optimal uden ledelse, og derfor koordinerer vores projekteringsledere alle leverancer - også over grænsefladerne. Derudover varetager de også kontakt til bygherre, rådgivere, leverandører og entreprenører. Vores erfaring viser gang på gang, at tillid er essentielt for det gode samarbejde om [...]

Indeklima

Indeklima er blevet et stort emne i vores branche. Manglen på det gode indeklima kan nemlig få konsekvenser for både bygningens sundhed, men også for de mennesker, som befinder sig i byggeriet. Vi tilbyder rådgivning og projektering på området. Området her bliver i højere grad vigtigt, fordi vi hele tiden bliver klogere på, hvordan vores [...]

S&I koordinering og CSM

Hos EKJ tilbyder vi rådgivning ved S&I koordinering og CSM (Sikkerheds- og Interoperabilitetskoordinering, S&I). Området her hænger uløseligt sammen med anlægsprojekter og jernbanesikkerhedsarbejder. Ved sådanne opgaver arbejder  vi blandt andet med systembeskrivelser, risikovurderinger og overholdelse af krav i forbindelse med interoperabilitet. Når et anlæg skal ibrugtages er der flere krav, som skal opfyldes for at [...]