Totaløkonomisk vurderinger

Vi tilbyder totaløkonomiske vurdering på baggrund af en solid erfaring. EKJ arbejder med totaløkonomiske betragtninger gennem alle faser af et projekt. Vurderingen er især i fokus ved offentlige byggeri og ved installationstunge projekter.

Alle projekter er forskellige og derfor er vurderingerne også forskellige, men fælles for dem alle er processen for vurderingen. EKJ har gennem flere år gjort vurderingerne for totaløkonomiske beregninger til en fast del af projekternes udvikling. Arbejdet med beregningerne ligger i de enkelte fagtekniske områder. Hvert fagtekniske kompetenceområder, såsom KON, EL, VVS udarbejder en totaløkonomiske vurdering/beregning af en bygningsdel, -system eller -komponent med baggrund i den forventede levetid for den pågældende bygningsdel, -system eller -komponent. Med baggrund i dette kan bygherre træffe en beslutning på et veloplyst og fornuftigt grundlag, som ikke kun er begrænset til anskaffelsesøkonomien, men også den tilknyttet drifts- og vedligeholdelsesøkonomi, og en eventuel afskaffelsesøkonomi.

Forudsætninger for en totaløkonomisk vurdering sker i tæt samarbejde med bygherre for at sikre at beregningerne sker inde for en angivet ramme.

Har du nogle spørgsmål til vores kompetencer indenfor totaløkonomisk vurderinger?

Kontakt

Test testeren
20 20 20 20
hej@ekj.dk