Kategori: Cases

Jagtvej 169

Jagtvej 169 er bygningen, der bliver ved med at give Kan en bygning forsvinde og blive ved med at give på samme tid? Ja! Nedrivningen af det gamle bryghus på Jagtvej 169B har været med til at sætte nye standarder for genbrug af materialer. Nogle gange bliver vi spurgt om kortlægning af ressourcer overhovedet hjælper [...]

Landskabet ved Nyt OUH og SUND

Landskabet ved Nyt OUH og SUNDDen bærende idé for landskabet omkring Nyt OUH/SDU er etableringen af et helt nyt landskabeligt formet vandelement til håndtering af regnvand, omfattende i alt 230.000 m² nyt befæstet areal. Vandelementet er etableret langs et gennemgående vandløb, Killerup Rende i Odense Å-systemet, hvor et bredt bælte skal bestå af et levende [...]

Urbanplanen

Urbanplanen skal have et løft, så området fremover bliver et mere trygt og attraktivt boligområde med et levende bymiljø baseret på bæredygtige principper. Samtidig skal bydelen invitere den omgivende del af København til at nyde de rekreative grønne områder.Urbanplanen skal være et sted, hvor klimaløsningen integreres i de rekreative løsninger og hvor der bl.a. etableres [...]

Karen Blixens Plads

Karen Blixens Plads Med over 20.000 kvm. er Karen Blixens Plads én af de største offentlige pladser i København. Pladsen ligger mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Biblioteks bygninger på Søndre Campus på Amager. Idéen var at skabe et nyt åbent og indbydende byrum, der både tilgodeser og fremmer grøn transport, klimasikring og biodiversitet og [...]

Cityringen

Cityringen transporterer årligt ca. 130 millioner passagerer mellem de 17 nye stationer og forbinder med sine 15,5 kilometer lange underjordiske tunneler København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg. Anlægsprojektet er et af de største i Københavns historie. Anlagt under jorden understøtter Cityringen hovedstadens visioner om at opretholde og videreudvikle Københavns status som miljømetropol [...]

DTU Skylab

Når forskere og studerende er i gang med at teste deres innovative idéer på DTU Skylab, sker det i en bygning, som i sig selv udmærker sig. DTU har valgt at få bygningen designet med et stort fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Ikke alene er bygningen certificeret med DGNB Guld, men som den [...]