Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Rammeaftale om totalrådgivning med Danmarks Tekniske Universitet – DTU, herunder deltagelse i udviklingen af Lyngby Campus under hensyn til arven fra arkitekterne Eva og Nils Koppel samt bistand ved bygge- og anlægsprojekter på DTU’s øvrige campusser

Rammeaftalen blev indgået i 2017 og løber frem til 2021. Projekter under rammeaftalen tildeles direkte, uden forudgående miniudbud.

De omfattede campusser er Lyngby Campus, Ballerup Campus, Risø Campus samt afdelinger i København, Silkeborg, Nykøbing Mors, Hirtshals og øen Lindholm i Stege Bugt ved Møn.

DTU ønsker en stabil og driftssikker samarbejdspartner der kan fremme et tillidsskabende samarbejde med henblik på at opnå gode løsninger for DTU’s institutter og/eller andre DTU brugere.

Projekterne gennemføres under med en samarbejdsmodel der tilpasses den enkelte opgave, fx tidlig inddragelse af entreprenør.

Stort fokus på projektledelse og inddragelse af DTU’s driftsorganisation.

Projekterne gennemføres med bygningerne helt eller delvist i drift i udførelsesperioden.

Udvalgte projekter:

  • Bygning 221 og 358 – byggeledelse
  • Bygning 116 og Bygning 306 – renovering af auditorier
  • Bygning 374 Skylab Innovationsmiljø, 2.800 m2 nybyggeri
  • Renoveringer i bygning 101, 207, 208, 342 og 427
  • Energiscreeninger og tilstandsvurderinger
  • Bygning 344 Nanotech – modernisering af laboratorier
  • Vejforlægning, tunneller og andre forberedende arbejder for letbanen

Projektdetaljer

Kategori:
Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Placering: Lyngby
Byggeperiode: 2017-2021
Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?