Nye standarder for genbrug

Kan en bygning forsvinde og blive ved med at give på samme tid? Ja!

Jagtvej 169B er det gode eksempel, der illustrerer, at det kan betale sig at planlægge en nedrivning klogt og kortlægge de ressourcer, en ejendom består af. På den måde har EKJ været med til at sikre, at alle brugbare materialer fra det gamle bryghus er blevet genanvendt. Det er sket i et tæt og godt samarbejde med nedrivningsfirmaet Søndergaard og bygherre ATP Ejendomme.

”Det var vigtigt, at vi kom tidligt ind i processen, så vi kunne kortlægge ressourcerne og få mest muligt ud af dem. Vi er stolte af at have deltaget i et foregangsprojekt, som andre kan lade sig inspirere af, når de selv skal i gang med at nedrive og genanvende. Det er vildt at se de smukke gulvbrædder klar til genbrug – præcis, som vi havde drømt om, da vi gik og kortlagde hele ejendommen,” fortæller Peter Sally, civilingeniør i EKJ, på vegne af miljøteam ’Demolition’, der har udarbejdet konceptet for upcycling af bygningen.

Salg i alt der kan genbruges – også nedsænkede lofter

Alle ejendommens anvendelige materialer samt alle dertilhørende underliggende lag er kommet til anvendelse i både tilbudslisten og ressourcekortlægningen. Resultatet er 27 siders anvisninger af materialehåndtering og 400 siders billeder af ressourcer og materialer.

I skurvognen på pladsen blev de 27 sider hængt op som plakater, så nedrivningsfirmaet Søndergaard blev mindet om at håndtere ressourcerne rigtigt. Hos nedrivningsfirmaet Søndergaard har man glædeligt måtte sande, at der var MEGET salg i bl.a. de nedsænkede lofter. De blev hentet af private såvel som erhvervsdrivende, og der var særlig efterspørgsel på de store tømrer-konstruktioner.

”I processen med at nedrive Jagtvej 169B har vi trådt helt nye veje. Vi er gået fra at være nedrivere til at være adskillere, og det har været en spændende proces både for os som virksomhed og for vores medarbejdere. Forarbejdet var grundigt, og vi kunne med EKJ’s kortlægning og vores egne idéer gå i gang med at høste ressourcer til deres højeste værdi,” siger Kasper Sørensen, der entreprisechef hos Søndergaard.

De fundne materialer er blevet sat til salg gennem auktionsplatformen Klaravik, hvor toiletter, kabelskinner, akustiklofter, lamper, vinduer, stikkontakter, glas, teknikskab, døre, markiser, brosten, skruer og mange andre skatte er blevet solgt direkte fra byggepladsen til slutbrugerne. Herved blev transporten til en genbrugsgrossist sparet.

Flere kommuner har også vist interesse i konceptet, da projektet har givet en væsentlig reduktion i affaldsmængderne.

”Ressourcerådgivningen startede i forlængelse af vores mangeårige fokus på håndtering af de forurenede materialer. Vi fandt ud af, at det selvfølgelig gav mening også at tænke på de rene materialer og bidrage til den cirkulære udvikling. Fremtiden ser lys ud, for ressourcekortlægning bliver med stor sandsynlighed et lovpligtigt element i 2023, så vi er på forkant med flere referencer og projekter, som kan inspirere vores kunder.”

Peter Sally, civilingeniør, miljøteam ’Demolition’, EKJ

 

Ydelser udført på projektet

   • Miljøscreening og -sanering
   • Ressourcekortlægning af byggematerialer
   • Geotekniske undersøgelser
   • Forundersøgelser af jord og grundvand
   • Projektering af konstruktioner/afstivning, vvs og el
   • Arbejdsmiljøkoordinering
   • Byggeledelse