8.500m² nyrenoverede administrationskontorer til Finanstilsynet

EKJ har været projekteringsleder for total stripning, indvendig ombygning og modernisering af samt tagudskiftning på offentlig kontorbygning i forbindelse med udskiftning af bygningens brugere.

Ombygning og renovering af kontor-vinkelbygning i 5 etager med kælder og gårdrum langs Strandgade og kaj mod Københavns Havn i forbindelse med Finanstilsynets indflytning. Opgaven omfatter ombygning og indretning af alle etager inkl. nyetablering af alle tekniske installationer samt udskiftning af tag.

Indledningsvis foretog EKJ supplerende undersøgelser for miljøproblemetiske stoffer, og alle ikke bærende konstruktioner og installationer blev nedrevet inklusive gennemførelse af miljøsanering. Endvidere opbyggede EKJ’s IKT-ansvarlige en 3D/BIM-model af bygningen på grundlag af eksisterende tegninger og landmåleropmåling.

Stueetagen er indrettet til reception, mødecenter og kantine med produktionskøkken. Kantinen er i det daglige fleksibelt møbleret med både kantineborde og højborde samt loungemøbler og caféinspireret inventar, som tillader en alsidig brug af rummet, herunder uformelle møder, arbejdsgrupper og frokost i mindre grupper. Ved særlige lejligheder kan rummet bespise 196 siddende personer. Mødecenteret er indrettet med gode, velbelyste møderum i varierende størrelse. Der er indarbejdet foldevægge mellem flere af rummene, så større møderum kan opnås.

1. til 5. sal er indrettet som åbne kontorer og enkelte cellekontorer samt et cafe/køkkenrum omkring en kerne i hver vinkelbygning, som indeholder flex/møderum, printrum, indbyggede reoler og teknikskakte. I tagetagen er hovedsageligt etableret cellekontorer suppleret med 2 mindre åbne kontorer.

Kælderetagen er indrettet med parkeringspladser, omklædnings- og baderum, depoter/lagre og teknikrum.

Taget er udskiftet med genanvendelse af den eksisterende tagkonstruktion og etablering af kviste.

EKJ har været projekteringsleder samt projekteret alle konstruktioner og installationer i forbindelse med myndighedsbehandling, udarbejdelse af dispositions- og projektforslag og udførelsesprojekt:
– Konstruktioner i forbindelse med indgreb i bærende konstruktioner, udvidelse af elevatorskakt til over tag for røgudluftning og etablering af kviste i forbindelse med tagudskiftning.
– VVS omfatter nye vvs-anlæg, ventilation og køling.
– Elinstallationer omfatter ud over elforsyning blandt andet brand- og sikrings-tekniske anlæg, BMS og comissioningledelse.

Google streetview og 3D