18.500 m² nyrenoverede offentlige administrationskontorer

Ombygning af offentlig administrationsbygning i forbindelse med kapacitetsudvidelse og indflytning af nye brugere. Kontorerne huser efter ombygning brugere fra Danmarks Meteorologiske Institut, Arbejdstilsynet, Kriminalforsorgen og Danmarks Statistik

Ombygning, renovering og kapacitetsudvidelse af 18.500 m² kontorer fra 1.000 til 1.300 brugere med fleksibel indretning således, at eventuelle, fremtidige behovsændringer/ombygninger bliver lettere at gennemføre. Projektet omfatter et afsnit på lidt over halvdelen af Sankt Kjelds Gård, med etagerne fra nedre kælder til og med taget (9 etager). Herunder ombygges kontorarealer i stueetagen til fælles reception og mødecenter, cellekontorer på øvrige etager ombygges til storrumskontorer, mødelokaler, flexrum m.v., eksisterende produktionskøkken og kantine på 6. sal udvides og tagbelægningen udskiftes.

Projektet rummer endvidere enkelte specielle områder og byggearbejder, herunder eksempelvis et område med køleudstyr og andre specielle installationer.

Projektet udføres efter et stripningsprincip, hvor alle lette vægge inkl. vindues- og glas- og dørpartier, alle overflader (på vægge, lofter og gulve), alle installationer inkl. føringskanaler (ekskl. i eksisterende køkken/kantine), eksisterende spindeltrappe, tekøkkener og terrændæk i nedre kælder nedrives. Enkelte bærende vægge nedrives for nye indvendige dørhuller og vinduespartier samt hultagning for nye installationer.

Kontorerne skal rumme brugere fra Danmarks Meteorologiske Institut, Arbejdstilsynet, Kriminalforsorgen og Danmarks Statistik.

Byggefasen gennemføres med de øvrige 16.500 m² af bygningen i drift.

EKJ’s ydelser omfatter registrering af eksisterende forhold, herunder laserscanning af eksisterende installationer i nedre kældre, samt projektering af alle ingeniørdiscipliner i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt for bærende konstruktioner og brand, bistand til totalentreprenøren til underentreprenørudbud, udførelsesprojekt og aflevering. Desuden fagtilsyn og projektopfølgning i f.m. udførelse og aflevering samt deltagelse i individuelle tilpasninger af erhvervslejemål i samarbejde med arkitekt.
– Konstruktioner – Robustheds- og statistiks gennemberegning af de eksisterende bærende konstruktioner. Hultagning i bærende vægge, etablering af lodrette ventilationsskakte, udskiftning af terrændæk i nedre kælder og arbejder på tag, herunder konstruktioner for 4 større paraboler, etablering af platform for ozonmålere og udlæggelse af gangbroer til fremtidig drift og vedligehold.
– VVS – kloak, vvs, decentral ventilation og køling i “operationsområde” for DMI.
– El – Forsyning, belysning (LED), ABA, ÁBDL, ADK, AIA, TVO, PDS, AV og CTS

Tak til Google 3D og streetview

Kategorier:
Kunde: Bygningsstyrelsen
Lokation: Sankt Kjelds Gård, Æbeløgade 1, 2100 København Ø
Færdiggjort: 2020-2023
Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter