december 09 2020 0Comment

Glædelig jul og godt nytår fra EKJ

EKJ ser tilbage på 2020 som et år med mange spændende og markante projekter udført af dygtige medarbejdere. Vi har i årets løb haft glæde ved i højere grad end tidligere at kunne introducere og anvende bæredygtige løsninger. På den måde har vi opfyldt flere af FN’s verdensmål, og bl.a. på DTU været med til at sætte nye standarder for bæredygtighed med innovationsværkstedet Skylab som et vellykket eksempel. Smukke pladser, der løfter kvaliteten af bymiljøet, har også været i fokus i år. Vi er stolte af, at Karen Blixens Plads i København fik Klimaprisen 2020 og Budolfi Plads i Aalborg også fik velfortjent offentlig anerkendelse. I tilknytning til byggeriet af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) i Odense er der glædeligt tilgået flere spændende opgaver til teamet, ligesom vi har haft travlt med anlægsprojekter, herunder Letbanen i København, hvor vi har ydet assistance til projekteringen.

Nye måder at kommunikere og samarbejde

Vi kom ikke udenom COVID-19 pandemien, som udfordrer os, men også har medført en accelereret digital udvikling inden for kommunikation og samarbejde. Tak til vores fleksible medarbejdere og samarbejdspartnere, der har fået tingene til at ske, selvom det er foregået hjemmefra, og selvom intet har været, som det plejer. Vi glæder os til fortsat at skabe værdi for både vores kunder og samarbejdspartnere i 2021.

Rigtig glædelig jul og godt nytår fra alle os i EKJ!

 

// English version

Merry Christmas and a Happy New Year

EKJ looks back on 2020 as another year with many exciting and significant projects carried out by our skilled employees.

During the year, we have enjoyed being able to introduce and use sustainable solutions to a greater extent than before. In this way, we have met several of the UN’s Global Goals, and among other things, at DTU helped set new standards for sustainability at their innovation house “Skylab”.

Beautiful squares that are well integrated into and elevate the quality of the urban environment have been in focus this year. We are proud that Karen Blixens Plads in Copenhagen received the Climate Prize 2020, just as Budolfi Plads in Aalborg has been praised publicly. In connection with the construction of the Faculty of Health Sciences (SUND) in Odense, several assignments have been accepted. In addition, we have been busy with construction projects, including the Light Rail in Copenhagen, where we have provided assistance with the design.

New ways of collaboration

The COVID19-pandemic has challenged us in many areas but it has also led us to an accelerated digital development in communication and collaboration.

Thank you to our flexible employees and partners who have made things happen, even though it has taken place from home and nothing has been as usual. We look forward to continue to create value for both our customers and partners in 2021 and wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.

EKJ Rådgivende Ingeniører AS