DTU SkyLab

DTU SkyLab

DTU Skylab bliver udvidet til over dobbelt størrelse. EKJ er totalrådgiver på opgaven, som sætter barren op for bæredygtighed i byggeriet. DTU har valgt at få bygningen designet med stort fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Bygningen forventes certificeret til DGNB Guld. Den vil samtidig forfølge en DGNB Diamant, som kan tildeles DGNB-certificerede bygninger af høj arkitektonisk kvalitet.

Dette forpligter til bl.a. minimering af energiforbrug og et optimalt indeklima med gode dagslysforhold samt udformning af løsninger. Her sikres en optimal balance mellem lysindfald og varmetilskud, så risikoen for overophedning minimeres.

Projektet realiseres gennem en generøs donation på 80 mio. kr. fra Den A. P. Møllerske Støttefond.

“På ingeniørsiden forpligter vi os til et miljøvenligt materialevalg, minimering af energiforbruget i bygningen og et optimalt indeklima med gode dagslysforhold i en bygning, hvor vi ikke kan nøjes med standardløsninger. Funktionerne i bygningen stiller høje krav til de tekniske installationer, så der har konstant været fokus på de passive løsninger – f.eks. ved udformningen af ovenlys, hvor flere forskellige løsninger er simuleret for at opnå den optimale balance mellem lysindfald og varmetilskud til bygningen, så vi minimerer risikoen for overophedning,” siger innovationschef, Morten Zimmermann, EKJ.

Han hæfter sig ved, at Skylab på mange fronter er et meget ambitiøst projekt, og at EKJ’s læring har været stor.

”Vi lærer, når vi presser os selv til at tænke nyt, og det gør det her projekt sjovt og spændende at arbejde med som ingeniør,” siger han.

Nye standarder for bæredygtighed i byggeriet

Bygningen er en tilbygning til det eksisterende Skylab, som er universitetets tech-innovationshub. Fokus er på at styrke den teknologibaseret studenterinnovation og entreprenørskab og skal bringe forskningsverdenen og virksomheder sammen, så de i fællesskab får mulighed for at udvikle nye idéer til gavn for samfundet.

Rendering: DTU Skylab

Verdensmål

Vores ydelser

  • Projektering og byggeledelse
  • Rådgivning om energi og indeklima
  • Forklassificering af jord
  • Miljøscreening- og sanering af eksisterende bygninger, som sikrer en miljørmæssig forsvarlig håndtering af forurenede jordressourcer og byggeaffald