oktober 08 2020 0Comment

Karen Blixens Plads vinder KLIMAPRISEN

“Vi er meget stolte af at have været en del af projektet, og fra EKJ skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget til at virkeliggøre Søndre Campus og Karen Blixens Plads. Tak for prisen,” siger teamleder Peter Droob fra EKJ’s Konstruktionsafdeling i forbindelse med prisen.​

Building Awards Klimapris 2020 er blevet tildelt Bygningsstyrelsen for projektet Karen Blixens Plads, der gennem byrummet binder Søndre Campus sammen med æstetiske, praktiske og klimavenlige løsninger. Specielt lægges der i dommerbetænkningen vægt på, at projektet understøtter en af de mest klimavenlige transportformer, nemlig cyklen. Modtagelsen af denne pris markerer også på fornemmeste vis EKJ’s mangeårige engagement på Søndre Campus, hvor vi sammen med arkitektvirksomheden Cobe har haft ansvar for projekteringen af Karen Blixens Plads.

EKJ har sammen med Arkitema stået for transformationen af det gamle KUA til det Søndre Campus som kendes i dag.

Karen Blixens Plads har haft et budget på ca. 85 mio. kr. og heraf har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal doneret 70,5 mio. kr.

 

 

 

Vinder-logo-Klimaprisen-blaa-baggrund (002).jpg

Læs omtalen i Licitationen her

Sådan sagde dommerne

  • Projektet Karen Blixens plads er lykkedes med at skabe et byrum, der er med til at sikre Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer og samtidig binder et stort campusområde sammen med æstetiske og praktiske løsninger, der ikke kun rummer en håndtering af vand, vind og lukker det grønne ind på pladsen men også elegant opfordrer til den mest klimaneutrale befordringsform af alle; cyklen.
  • Et fladt, kedeligt og forblæst terræn er transformeret til et åbent og indbydende byrum, der både tilgodeser og fremmer grøn transport, klimasikring og biodiversitet. Et stærkt eksempel på, hvordan klimasikring ikke behøver at være kedeligt og ”usexet”.

Klimaprisen uddeles af Licitationen – Byggeriets Dagblad i samarbejde med GSV Materieludlejning A/S og andre ledende aktører i bygge- og anlægsbranchen.​

Genbesøg indvielsen af pladsen her.

Foto: Rune Johansen/DroneRune