Ny integreret daginstitution

Daginstitution med vuggestue, børnehave og to specialpædagogiske grupper med bæredygtighed i henhold til Den frivillige bæredygtighedsklasse

Daginstitutionen er normeret til 52 vuggestuebørn, 110 børnehavebørn, 12 specialpladser og ca. 40-45 ansatte. Bygningen er disponeret som tre klynger med et centralt fællesareal der indeholder pædagogisk produktionskøkken, café, motorikrum, sceneområde, værksteder, rum for børnegrupper, motorikrum, Snoezelrum (stimulering af sanserne, musik, lys, lyde, berøring), personalefaciliteter, krybberum m.v., i alt 2.000 m² nybyggeri med tilhørende ankomst-, parkerings- og legepladsarealer.

Børnene i den specialpædagogiske gruppe har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og trives derfor bedst i en mindre overskuelig gruppe, herunder er gruppen opdelt i 2 grupper med egne gruppe- og aktivitetsrum. Gruppen ligger i umiddelbar tilknytning til både vuggestue- og børnehavegruppe og har både egen indgang via aktivitetsrummene og dør til den resterende institution således, at de mest robuste specialbørn sammen med pædagogerne kan tilvælge fællesskabet. Gruppens afsnit er forsynet med fastmonterede hjælpemidler, så som loftlifte installationer og hæve/sænkbare håndvaske. På legepladsen har børnene deres eget område med pladsstøbt gummibelægning overalt, indhegnet med et lavere hegn med 2 uaflåste låger, og der er generelt taget det hensyn, at alle legeredskaber og -områder er tilgængelige med kørestole og andre hjælpemidler. Daginstitutionens arealer til specialafdelingen er udført tilnærmet kvalitetsklasse B i henhold til SBI´’s anvisninger for plads i daginstitutioner.

Bygningens indretning understøtter det pædagogiske arbejde med at skabe en aktiv, legende og stimulerende hverdag på børnenes præmisser. Herunder giver aktivitetsrummene mulighed for aktiviteter som teater, historiefortælling m.m. og motorikrum og Snoezelrum (stimulering af sanserne, musik, lys, lyde, berøring), værksteder m.v. bidrager til børnenes fysiske og psykiske udvikling.

Byggeriet er udført som Lavenergiklasse jf. BR18, kapitel 25 (frivillige lavenergiklasse med maksimalt energiforbrug på 33 kWh/m² opvarmet etageareal pr. år), herunder er etableret solcelleanlæg på tag. Der er brugt Svanemærkede og Cradle to Cradle certificerede materialer (Facader, gulve, lofter) samt mossedumtag.

EKJ har projekteret alle ingeniørfag ved udarbejdelse af dispositions- og projektforslag, myndighedsprojekt, udbuds- og udførelsesprojekt.

Fotograf Ulrik Tofte

 

EKJ’s ydelser

  • Projektering af jordarbejde, konstruktioner og tekniske installationer
  • Økonomiske analyser
  • Risikoanalyse- og styring
  • Indeklimasimulering
  • Energi
  • Brandrådgivning
  • Projektopfølgning under udførelse
  • Idriftsætning af tekniske anlæg
  • Udarbejdelse af som udført og DV-dokumentation
  • 1 års-eftersyn
Kategorier:
Kunde: Skanderborg Kommune
Lokation: Dyrehaven 10E, Skanderborg
Færdiggjort: 2019-2021
Arkitekt: Ginnerup Arkitekter