Nyt plejehjem i Aalborg

Opførelse af nyt, tidssvarende plejehjem, bestående af 73 demensegnede ældreboliger, fælleshus, administration, servicearealer og parkering. Projektet udføres i totalentreprise med særlig fokus på energieffektivitet, beboernes behov og trivsel samt rehabiliterende aktiviteter.

Projektet omfatter opførelse af 6.200 m² nyt plejehjemsbyggeri i Aalborg Centrum. Byggeriet opføres i 5 etager, med elevator i bygningen.

Plejehjemmet Markusgården rummer i alt af 73 almene og tidssvarende ældreboliger, bestående af to boligtyper, varierende fra 68-78 m². Boligerne er fordelt i 8 bo-enheder med hver 8-10 boliger samt tilhørende fælles opholdsareal ved hver bo-enhed. Fra fællesrummene har beboerne direkte udgang til store altaner ud mod gårdrummet. Alle boliger og bo-enheder opføres demensvenligt, lyse, trygge og velventilerede.

I tilknytning til alle boliger hører der privat terrasse med direkte udgang til forskellige, attraktive udeområder med mindre haver og stiforbindelser, som sikres af et grønt hegn, samt 2 fælles orangerier. Der er endvidere optimale muligheder for rehabiliterende aktiviteter såvel indenfor som udenfor. Det indre gårdrum består af varierede oplevelsesrum samt sanse- og aktivitetsområder.

Foruden boliger opføres fælleshus og ca. 700 m² tilhørende serviceareal med administration og servicefaciliteter.

Der er i projektet særlig fokus på at skabe optimale rammer for individuelle behovsforskelle, selvhjulpenhed, menneskelig rumlighed og oplevelser, hjemlighed og tryghed, rehabiliterende aktiviteter, energieffektivitet, robuste og allergivenlige materialer, rengøringsvenlighed og attraktivt arbejdsmiljø for personale.

I tilknytning til plejehjemmet anlægges udearealer med parkeringsområde.

EKJ’s projektering omfatter:
Udarbejdelse af myndigheds- og udførelsesprojekt. Konstruktioner; Bygværksprojektering. VVS; Projektering af kloak, ventilation, almene VVS-installationer, energirammeberegning og beregninger af termisk og akustisk indeklima. El; Projektering af belysnings-, forsynings- og fordelingsanlæg, føringsveje, lavspændingsinstallationer og el-tavler. Brand; Projektering af brandplaner og brandstrategi.

Strømforbruget suppleres med energi- og miljørigtigt integreret solcelleanlæg. Byggeriet opføres med udgangspunkt i Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual og udføres i energiklasse 2020.

Fotograf Jakob Lerche

EKJ's ydelser

   • Projekteringsledelse
   • IKT-ledelse
   • Projektering (3D/BIM) af konstruktioner, VVS og ventilation
   • Indeklimaoptimering/-simulering
   • Energirammeberegning
   • Brandrådgivning
   • Fagtilsyn og projektopfølgning
   • Udfærdigelse af ‘Som udført’ tegninger

 

Særlige fokusområder

   • Demenspleje og velfærdsteknologi
   • Energiklasse 2020
Kategorier:
Kunde: Aalborg Kommune og Viva Bolig
Lokation: Bonnesensgade 16, 9000 Aalborg
Areal: 73 ældreboliger, 6.200 m²
Færdiggjort: 2019-2021
Værdi: 100 mio. DKK
Arkitekt: RUM Arkitekter A/S

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?