Kategori: Forretningsområde

Livscyklusanalyse – LCA

Livscyklusvurdering af bygge- og anlægsprojekter har været en kendt og anvendt metode i en lang årrække til at måle de skadelige miljøeffekter. Men det er først i de senere år, at der for alvor er kommet et stort fokus på den miljøbelastning, som bygge- og anlægssektorens aktiviteter resulterer i og de skadelige effekter, som specielt [...]

Nedrivning

Nedrivning Tekst er på vej. Projekter KONTAKT NAVN Titel, Titel Tlf: (+45) XX XX XX XX Mail: ???@ekj.dk

Jord og grundvand

Jord og grundvand Tekst er på vej. Projekter KONTAKT NAVN Titel, Titel Tlf: (+45) XX XX XX XX Mail: ???@ekj.dk

Lufthavne

Lufthavne Tekst er på vej. Projekter KONTAKT NAVN Titel, Titel Tlf: (+45) XX XX XX XX Mail: ???@ekj.dk

Klimatilpasning

Klimaforandringerne vil i fremtiden betyde flere og voldsommere skybrudshændelser Smeltende is ved polerne øger vandstanden i verdenshavene. Disse forhold har stor betydning for, hvordan vi designer de fremtidige byer og landskaber.Hos EKJ har vi stor erfaring med at rådgive kommuner, udviklere, planlæggere og andre bygherrer om hvordan fremtidige boliger, institutioner, erhvervsområder og byrum bedst muligt [...]

Boliger

EKJ har stor erfaring og ekspertise inden for byggeri til private bygherrer. Vi yder rådgivning til foreninger i forbindelse med renoverings- og ombygningsprojekter samt ved helt nye projekter. Vi varetager hele processen fra idé til det færdige projekt står klar til aflevering. Vi rådgiver og vejleder omkring materialevalg og muligheder for det specifikke projekt. I [...]
Dipylon Hus

Industri og erhverv

EKJ har gennem årene gennemført en lang række industri- og erhvervsbyggerier, og har stor erfaring og ekspertise med alle byggeriets faser fra idé til opførelse og idriftsættelse. Opgaverne omfatter bl.a. bygherrerådgivning, nybyggeri, ombygning og renovering, logistik og energioptimering samt driftsforbedringer. Med en stærk position inden for installationsområdet dækker vi alle discipliner inden for fagområderne el, [...]

VVS-anlæg

Hos EKJ tilbyder vi rådgivning indenfor alle typer af VVS-anlæg. Disse anlæg er en essentiel del af alle projekter, og derfor lægger vi stor værdi i vores arbejde. Derudover stræber vi efter altid at skabe de grønneste løsninger, så bæredygtigheden kommer i spil. Når vi arbejder med VVS-rådgivning kommer vi omkring alt fra vejledning, vurdering [...]

Ventilation

Hos EKJ tilbyder vi rådgivning ved alle former for ventilation. Indeklimaet får stadig større fokus, og det stiller flere og nye krav til blandt andet udluftningen i byggerierne. Vores erfaring er bred med alt fra vejledning, projektering og  vurdering til teknisk byggestyring og tilsyn. Vores rådgivning tager udgangspunkt i en helhedsforståelse af byggerier med fokus på [...]