Kategori: Forretningsområde

Livscyklusanalyse – LCA

Livscyklusvurdering af bygge- og anlægsprojekter har været en kendt og anvendt metode i en lang årrække til at måle de skadelige miljøeffekter. Men det er først i de senere år, at der for alvor er kommet et stort fokus på den miljøbelastning, som bygge- og anlægssektorens aktiviteter resulterer i og de skadelige effekter, som specielt [...]

Nedrivning

Nedrivning Tekst er på vej. Projekter KONTAKT NAVN Titel, Titel Tlf: (+45) XX XX XX XX Mail: ???@ekj.dk

Jord og grundvand

Jord og grundvand Tekst er på vej. Projekter KONTAKT NAVN Titel, Titel Tlf: (+45) XX XX XX XX Mail: ???@ekj.dk

Lufthavne

Lufthavne Tekst er på vej. Projekter KONTAKT NAVN Titel, Titel Tlf: (+45) XX XX XX XX Mail: ???@ekj.dk

Klimatilpasning

Klimaforandringerne vil i fremtiden betyde flere og voldsommere skybrudshændelser Smeltende is ved polerne øger vandstanden i verdenshavene. Disse forhold har stor betydning for, hvordan vi designer de fremtidige byer og landskaber.Hos EKJ har vi stor erfaring med at rådgive kommuner, udviklere, planlæggere og andre bygherrer om hvordan fremtidige boliger, institutioner, erhvervsområder og byrum bedst muligt [...]

Boliger

EKJ har stor erfaring og ekspertise inden for byggeri til private bygherrer. Vi yder rådgivning til foreninger i forbindelse med renoverings- og ombygningsprojekter samt ved helt nye projekter. Vi varetager hele processen fra idé til det færdige projekt står klar til aflevering. Vi rådgiver og vejleder omkring materialevalg og muligheder for det specifikke projekt. I [...]
Dipylon Hus

Industri og erhverv

EKJ har gennem årene gennemført en lang række industri- og erhvervsbyggerier, og har stor erfaring og ekspertise med alle byggeriets faser fra idé til opførelse og idriftsættelse. Opgaverne omfatter bl.a. bygherrerådgivning, nybyggeri, ombygning og renovering, logistik og energioptimering samt driftsforbedringer. Med en stærk position inden for installationsområdet dækker vi alle discipliner inden for fagområderne el, [...]

Ventilation og VVS

EKJ har mange års erfaring med at rådgive i udviklingen af de optimale VVS- og ventilationsløsninger, og vi besidder en såvel dyb som bred viden på området. Vores rådgivning tager udgangspunkt i en helhedsforståelse for byggeriet med fokus på bæredygtighed, hvor planlægningen af de tekniske installationer er helt afgørende for at optimere bygningens energiforbrug og [...]

Bygningssyn

Hos EKJ tilbyder vi bygningssyn, som skaber overblik vedrørende tilstand og situation for dit byggeri. Vi udfører gennem årene mange bygningssyn, hvor vi blandt andet undersøger vedligeholdelse og reklamationsfejl tilbage fra byggeprocessen. Vedligeholdelsestilstanden er en afgørende faktor i ethvert bygningssyn, og det indebærer alt vedrørende vinduer, tag, faldstammer og varmeanlæg mm. Med resultaterne herfra arbejdes [...]