VVS

Afdelingen tilbyder rådgivning og projektering inden for alle former for VVS, ventilation, indeklima, bygningsmæssig energiteknik og bæredygtighed. Blandt afdelingens ca. 50 medarbejdere er specialister i laboratorieinstallationer, energitekniske helhedsløsninger, indeklimasimuleringer, 3D-illustrering, gennemførelse af bygningssyn for tekniske anlæg samt renovering og vedligeholdelse af tekniske anlæg.

Rådgivningen og projekteringen bliver gennemført, dokumenteret og kvalitetssikret via anvendelse af IT-værktøjer og -programmer.

Vores samarbejde bygger på tillid, faglighed og et fælles ønske om at varetage bygherrens forventninger til opgavens kvalitet, omfang, tidsplan og økonomi. Information og dialog er vigtige fokusområder i vores bestræbelser på funktionsoptimering og koordinering, og det sker i stor åbenhed med bygherre og de forskellige samarbejdspartnere.

Vi tilbyder bl.a. ydelser indenfor

Kontakt

Mai Flemming Hansen

Afdelingsleder, Teknik
Tlf: (+45) 28 98 89 16
Mail: mfh@ekj.dk