Ventilation grund- og særinstallationer

Ventilation

Ventilation er et af EKJ’s kerneområder, og her tilbyder vi erfaringsbaseret rådgivning i form af vejledning, vurdering, projektering, teknisk byggestyring og tilsyn – med helhedsforståelse og et bæredygtigt fokus. 

Siden vores grundlæggelse har vi rådgivet og projekteret alle former for ventilation indenfor bolig, erhverv, undervisning og institution. Derudover har vi også arbejdet på en række specialiserede ventilationsopgaver, hvor vores kreativitet bliver udfordret og udviklet hver eneste gang.

Selvom de førnævnte områder er gamle kendinge, har vi også udvidet til nye markeder. Det betyder, at vi også rådgiver og projekterer på proces- og erhvervsventilation til hoteller, laboratorier og sygehuse.

Netop disse områder adskiller sig, fordi der her ofte stilles krav om, at faciliteterne bruges under vores arbejde. Det stiller krav til os som rådgiver, og har givet og mange erfaringer i netop at ombygge bygninger i delvis drift. For at skabe optimale forhold har vi flere gange løst opgaven med midlertidig ventilation. Derudover indgår  planlægning, ventilation af kritiske områder og flytninger af funktioner som delelementer i sådanne opgaver.

Gennem vores samarbejde med andre faggrupper har vi oparbejdet en forståelse for projekters helhed. Derfor har vi også respekt for arkitekturen, og ser det som en væsentlig faktor i vores arbejde. I samspil med ventilations bidraget skal projektet leve op til en miljø- og energivenlig standart, der kommer indeklimaet til gode.

Ventilation; Københavns Universitet, laboratorier

YDELSER GRUNDINSTALLATIONER

  • Hybridventilation
  • Komfortventilation

YDELSER SÆRINSTALLATIONER

  • Laboratorieventilation
  • Rentrumsventilation
  • Hospitalsventilation
  • Dyrestalsventilation

KONTAKT

p1

JON GJØRLUND

Teamleder, VVS-afdelingen
Tlf: (+45) 23 36 71 24
Mail: jgj@ekj.dk