Indeklima

Indeklima

EKJ har stor erfaring indenfor rådgivning og projektering af indeklimamæssige forhold i bygninger, og hjælper med at sikre et sundt og godt indeklima.

Indeklima er et emne, som skal tænkes ind i alle byggerier, både for bygningen selv, men også for os mennesker. Et dårligt indklima kan nemlig både påvirke bygningens stand, men ligeledes os mennesker ved eksempelvis koncentrationsbesvær eller sygdom.

De optimale løsninger opnår vi gennem en kompetent helhedsforståelse af de faktorer og deres indbyrdes sammenhænge, som i fællesskab har indflydelse på indeklimaet. På projekter med nybyggeri tænkes indeklimaet ind fra de tidligste skitseringsfaser, og vores rådgivning sker i tæt samarbejde med øvrige rådgivere omkring bygningsudformning, materialevalg og facadevalg.

De tekniske installationer projekteres, i såvel nybygningsprojekter som renoveringsprojekter, med henblik på at optimere energiforbrug og godt indeklima. Det er særligt vigtigt, fordi isoleringen er langt bedre i dag end for blot få år siden. Derfor er vi i højere grad mere afhængig af god udluftning og ventilation, hvorfor det skal tænkes ind og projekteres fra starten.

Visualisering og dokumentation af termisk og optisk indeklima dokumenterer vi ved at anvende bygningsmodeller og beregningsprogrammer som B-Sim, IESVE, CFD.

Indeklima

VORES YDELSER OMFATTER

    Indeklimasimuleringer:

  • Bsim, IESVE, CFD
  • Lysberegninger
  • Energirammeberegninger

KONTAKT

MORTEN ZIMMERMANN

Innovationschef, VVS-afdelingen
Tlf: (+45) 20 27 83 94
Mail: mzi@ekj.dk